Lennon peruuntuminen ja aikaistuminen

Jos lentoyhtiö peruu lentosi, olet oikeutettu lipun hinnan palautukseen tai uudelleen reititykseen sekä huolenpitoon. Sinulla voi olla oikeus myös lentoyhtiön maksamiin korvauksiin. Tutustu, kuinka paljon korvausta voit vaatia ja mitä voit tehdä, jos lentoyhtiö kieltäytyy vaatimuksistasi.

Jos lentoyhtiö peruu varaamasi lennon, olet oikeutettu lipun hinnan palauttamiseen tai uudelleenreititykseen sekä huolenpitoon. Lento katsotaan peruutetuksi myös silloin, jos lennon lähtöä aikaistetaan yli tunnilla. Lentoyhtiöllä on velvollisuus kertoa sinulle oikeuksistasi. Jos lennon lähtöä aikaistetaan yli tunnilla, sinulla on samat oikeudet kuin lennon peruuntuessa.

Lennon peruuntuessa valitse jompikumpi seuraavista 

 • Jos valitset lipun hinnan palautuksen, lentoyhtiön täytyy palauttaa maksamasi hinta seitsemän päivän kuluessa. Lentoyhtiön on palautettava lipun hinta kultakin matkan osalta sekä jo tehdyiltä osilta matkaa, jos lennosta ei ole enää alkuperäisen matkasuunnitelmasi kannalta hyötyä, jolloin olet oikeutettu ilmaiseen paluulentoon lentolipun osoittamaan lähtöpaikkaan, jos joudut perumaan matkan välilaskun aikana.

 • Jos valitset lennon uudelleenreitityksen, lentoyhtiön on tarjottava korvaava lento vastaavilla ehdoilla matkakohteeseen

  • mahdollisimman pian tai
  • myöhäisempänä ja sinulle sopivana ajankohtana (esimerkiksi viikon päästä), jos paikkoja on saatavilla.

  Uudelleenreititystä ei ole rajattu kyseisen yhtiön koneisiin eikä kyseiseen kuljetusmuotoon. Lentoyhtiö voi siis tarjota sinulle uudelleenreititystä jollain toisella kulkuneuvolla kuin lentokoneella. Voit kuitenkin kieltäytyä vaihtoehtoisista kuljetusmuodoista.

Oikeus huolenpitoon

Sinulla on oikeus huolenpitoon odotellessasi korvaavaa matkaa. Lentoyhtiön on tarjottava huolenpitoa uudelleenreitityksestä aiheutuneena odotusaikana. Oikeus huolenpitoon pätee aina riippumatta siitä, miksi lentoyhtiö perui lennon.

Jos valitset hinnan palautuksen, luovut oikeudestasi huolenpitoon odotusaikana. Sinulla on kuitenkin oikeus huolenpitoon odotusaikana, jos joudut odottamaan maksutonta paluulentoa lähtöpaikkaan.

Huolenpitovelvollisuuteen kuuluu:

 • aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan
 • hotellimajoitus, jos ylimääräinen yöpyminen on välttämätöntä
 • kuljetus lentokentän ja hotellin välillä
 • ilmaiseksi kaksi puhelua tai sähköpostiviestiä.

Vakiokorvaus menetetystä ajasta

Sinun on mahdollista saada vakiokorvausta alla olevan taulukon mukaisesti, jos lentoyhtiö peruu lentosi. Vakiokorvaus korvaa menetettyä aikaa.

Jos lentoyhtiö ei ole tarjonnut sinulle vakiokorvausta, korvausta kannattaa vaatia mahdollisimman pian.

Vakiokorvaus vaihtelee 250–600 euron välillä

Korvaussumma määräytyy lennon pituuden ja uudelleenreitityksestä aiheutuneen viivästyksen mukaan. Lentoyhtiö voi palauttaa lipun hinnan ja maksaa korvauksen käteisenä, pankkisiirtona, sekillä tai matkustajan allekirjoittamalla suostumuksella vouchereina eli matkakuponkeina tai muina palveluina.

MatkaViivästys määränpäässäKorvaus
alle 1500 km 0–2 h125 €
alle 1500 km yli 2 h250 €
EU:n sisäinen lento yli 1500 km tai EU:n ulkopuolelle suuntautuva lento 1500 - 3500 km 0–3 h200 €
EU:n sisäinen lento yli 1500 km tai EU:n ulkopuolelle suuntautuva lento 1500 - 3500 km yli 3 h400 €
Lento EU:n ulkopuolelta (lähtevä/saapuva), lennon pituus yli 3500 km 0–4 h300 €
Lento EU:n ulkopuolelta
(lähtevä/saapuva), lennon pituus yli 3500 km
yli 4 h600 €

Milloin vakiokorvaus jää saamatta?

Oikeutta korvaukseen ei ole silloin, kun lennon peruuntumisesta on ilmoitettu ajoissa tai peruuntumisen syynä ovat poikkeukselliset olosuhteet, joita ei olisi voinut välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi tehty.

 • Oikeutta vakiokorvaukseen ei ole silloin, kun lennon peruuntumisesta on ilmoitettu ajoissa eli

  • vähintään kaksi viikkoa ennen lähtöaikaa
  • vähintään seitsemän päivää ja enintään kaksi viikkoa ennen lähtöaikaa ja tarjottu vaihtoehtoista kuljetusta, jonka lähtöaika olisi korkeintaan kaksi tuntia aikaisempi ja saapumisaika määräpaikkaan alle neljä tuntia alkuperäistä myöhempi
  • alle seitsemän päivää ennen lähtöaikaa ja tarjottu vaihtoehtoista kuljetusta, jonka lähtöaika olisi korkeintaan tuntia aikaisempi ja saapumisaika määräpaikkaan alle kaksi tuntia alkuperäistä myöhempi.
 • Oikeutta vakiokorvaukseen ei ole silloin, kun peruuntuminen johtuu poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu. Poikkeuksellisiksi olosuhteiksi katsotaan esimerkiksi lentämiseen sopimattomat sääolosuhteet, turvallisuusriskit, odottamattomat lentoturvallisuuteen vaikuttavat puutteet, poliittisesti epävakaat olot ja ilmaliikenteen hallintaa koskeva päätös, joka aiheuttaa peruuntumisen. Olosuhteiden poikkeuksellisuutta tarkastellaan tapauskohtaisesti.

  Ratkaisukäytännön mukaan lentokoneen tekninen vika on harvoin pätevä syy olla maksamatta vakiokorvausta. Odottamattomiakaan teknisiä vikoja, jotka johtuvat osien ennenaikaisesta toimimattomuudesta, ei voi pitää poikkeuksellisina. Myöskään lentoyhtiön oman henkilökunnan lailliset tai spontaanit lakot eivät vapauta vakiokorvausten maksusta.

  Jotta lentoyhtiö voi evätä vakiokorvauksen matkustajalta, sen täytyy kyetä osoittamaan, että tapaus ei liittynyt lentoliikenteen harjoittajan tavanomaisen toimintaan eikä tapaus ollut sen tosiasiallisesti hallittavissa. Tällaisia ovat lentoturvallisuuteen vaikuttavat tekniset viat, jotka johtuvat sabotaasista, terroriteosta tai useampaa samaan kalustoon kuuluvaa lentokonetta koskevasta piilevästä valmistusvirheestä, josta valmistaja tai lentoturvallisuusviranomainen on ilmoittanut. Lintutörmäys ja sen seurauksena mahdollisesti aiheutunut vahinko on katsottava poikkeukselliseksi olosuhteeksi.

  Lentoyhtiöllä on näyttövelvollisuus siitä, että peruuntuminen johtui poikkeuksellisista olosuhteista ja että niitä ei olisi voitu välttää tilanteeseen soveltuvilla toimenpiteillä. Sillä on siis merkitystä vakiokorvausvastuuta arvioitaessa, minkälaisiin toimenpiteisiin lentoyhtiö ryhtyi tai olisi kohtuudella voinut ryhtyä tilanteessa.

Vahingonkorvaus viivästyksen aiheuttamasta vahingosta

Jos lennon viivästyksestä aiheutuu vahinkoa, sinun on mahdollista saada vahingonkorvausta. Vahingonkorvausta voi saada vain toteennäytettävistä kuluista, kuten viivästyksen vuoksi käyttämättä jääneestä junalipusta, ei mielipahasta ja harmista.

Matkapaketit

Jos lentosi oli osa matkapakettia:

 • Voit vaatia vakiokorvausta lennon peruutus- viivästys- ja lennolle pääsyn epäämistilanteissa samalla tavalla kuin omatoimisesti varatuilla reittilennoilla. Jos haet vakiokorvausta näiden EY-asetuksen mukaisten oikeuksien perusteella, vaatimus on esitettävä lennosta vastaavalle lentoyhtiölle.
 • Voit lisäksi vaatia matkanjärjestäjältä hyvitystä matkan virheistä.
 • Jos vakiokorvaus ja hyvitysvaatimus matkan virheestä perustuvat samaan ajanmenetykseen, saatu vakiokorvaus voidaan kuitenkin huomioida hyvityksen määrässä.

Jos lentoyhtiö kieltäytyy vaatimuksistasi

Jos lentosi ei vastannut sovittua, voit tehdä valituksen lentoyhtiölle. Valitus kannattaa tehdä mahdollisimman pian. Jos valitus lentoyhtiölle ei tuota tulosta, voit tehdä valituksen viranomaiselle.

Oikeuksien voimassaolo

Nämä oikeudet (viivästyksestä maksettavaa vahingonkorvausta lukuun ottamatta) perustuvat EU-asetukseen lentomatkustajan oikeuksista. Oikeuksia sovelletaan kaikkiin EU:ssa sijaitsevalta lentoasemalta lähteviin koti- ja ulkomaan reitti- ja tilauslentoihin. EU:n ulkopuolelta saapuvien lentojen osalta näitä oikeuksia sovelletaan vain EU:n lentoyhtiöihin. Sääntöjä sovelletaan myös Norjasta, Sveitsistä ja Islannista lähteviin ja näihin maihin saapuviin lentoihin.