Vahingonkorvaukset lennon viivästyessä

Sinulla voi olla oikeus lentoyhtiön maksamiin vahingonkorvauksiin, jos lento viivästyy ja siitä aiheutuu sinulle vahinkoa. Tutustu, missä tilanteissa, millaisista kuluista ja kuinka paljon korvausta voit vaatia.

Jos lennon viivästyksestä aiheutuu vahinkoa, sinun on mahdollista saada vahingonkorvausta. Vahingonkorvausta voi saada vain toteennäytettävistä kuluista, esimerkiksi viivästyksen vuoksi käyttämättä jääneestä majoituksesta tai junalipusta, ei mielipahasta ja harmista.

Varaudu osoittamaan vahinko esimerkiksi kuitein. Vahingonkorvausta kannattaa vaatia kirjallisesti lentoyhtiöltä mahdollisimman pian siitä, kun vahinko on aiheutunut.

Mistä vahingosta korvausta maksetaan ja kuinka paljon?

Korvaussumma määräytyy yksilöllisesti lennon viivästyksen seurauksena kärsimiesi vahinkojen määrän perusteella. Vahingonkorvaus muodostuu ylimääräisistä menoista tai hyödyttömäksi jääneistä kuluista, joita sinulle on aiheutunut.

Korvauksen määrä muodostuu esimerkiksi laskemalla yhteen

  • viivästyneen lennon vuoksi aiheutuneen, hyödyttömäksi jääneen hotelliyön lasku
  • käyttämättä jääneen junalipun hinta, jota rautatieyhtiö ei hyvitä
  • toteen näytettävä ansionmenetys jne.

Muista, että korvausta ei yleensä voi saada kuluista, jotka olisit itse voinut toiminnallasi välttää, joten pyri rajoittamaan vahingon määrää. Samaa vahinkoa ei myöskään korvata kahteen kertaan. Et voi saada korvausta esimerkiksi sekä lentoyhtiöltä että vakuutusyhtiöltä.

Viivästyksestä saatavan vahingonkorvauksen enimmäismäärä rajataan kansainvälisellä yleissopimuksella 4 150 erityisnosto-oikeuteen eli noin 4 635 euroon matkustajaa kohti.

Milloin vahingonkorvaus jää saamatta?

Et yleensä ole oikeutettu vahingonkorvaukseen poikkeuksellisissa olosuhteissa, joita ovat muun muassa viranomaismääräykset, ilmatilarajoitukset, vakavat turvallisuusongelmat, poikkeuksellisen vaikeat sääolosuhteet ja työtaistelutilanteet.

Lentoyhtiön täytyy kuitenkin tarvittaessa pystyä osoittamaan viivästyksen syy ja perustelemaan oma toimintansa tilanteessa.

Miten vahingonkorvaus eroaa vakiokorvauksesta?

Vahingonkorvauksella korvataan viivästyksestä aiheutunutta konkreettista vahinkoa. Vahingonkorvaus perustuu toteen näytettävän vahingon todellisiin kuluihin, eli se on yksilöllinen korvaus.

Vakiokorvauksella korvataan taas menetettyä aikaa. Vakiokorvausta maksetaan kaikille viivästyksen kärsineille matkustajille saman verran lennon pituuden ja uudelleenreitityksestä johtuvan viivästyksen perusteella.

Matkapaketit

Matkapakettien osalta laissa ja yleisissä matkapakettiehdoissa on omat sääntönsä vahingonkorvauksesta.

Valituksen tekeminen