Överbokning och annan nekad ombordstigning

Om du inte släpps ombord på ett flygplan, antingen på grund av överbokning eller av någon annan orsak som inte beror på dig, har du rätt till standardersättning. Du kan också flytta fram flygningen eller få tillbaka dina pengar.

När det finns fler passagerare än tillgängliga platser måste flygbolaget först fråga efter frivilliga som kan avstå från sina platser. Flygbolaget och passageraren kan sinsemellan komma överens om vilka förmåner som ska betalas ut för som kompensation för det.

Flygbolaget har en skyldighet att informera dig om dina rättigheter. Om du inte vill avstå från din plats frivilligt och nekas ombordstigning utan rimliga skäl, kan du välja ombokning eller återbetalning av biljettpriset. Du har också rätt till standardersättning. Dessutom ska du erbjudas assistans i väntan på ombokning.

Om det dock har funnits ett rimligt skäl till att just du nekats ombordstigning, gäller dessa rättigheter inte dig. Rimliga skäl är till exempel att

 • pass eller resehandlingar saknas
 • passageraren utgör ett hot mot andras hälsa eller säkerhet (t.ex. berusning, smittsam sjukdom, hotfullt beteende eller terroristkopplingar).

Rättigheterna tillämpas inte heller om du inte själv anlände till incheckningen i tid eller inte iakttog av de anvisningar som flygbolaget eller resebyrån hade gett i förväg skriftligt eller elektroniskt.

Rätt att flytta fram flygningen eller få tillbaka pengarna

Både de som frivilligt avstår från en flygning och de som gör det mot sin vilja kan välja bland följande alternativ:

 • Du kan kräva att få flyga en alternativ rutt med motsvarande villkor till resmålet så snart som möjligt eller vid en senare och lämpligare tidpunkt (t.ex. en vecka senare), om det finns platser tillgängliga.

  Flygbolaget ska under väntetid orsakad av ombokning tillhandahålla assistans:

  • måltider och förfriskningar i skälig proportion till väntetiden
  • hotellrum då övernattning är nödvändig
  • transport mellan flygplatsen och hotellet
  • två avgiftsfria telefonsamtal eller e-postmeddelanden.
 • Du kan avbeställa flygningen. Då

  • ska flygbolaget betala priset för flygbiljetten inom sju dagar. ska flygbolaget återbetala biljettpriset för varje del av resan samt för de delar som redan gjorts
  • avstår du från din rätt till assistans
  • har du också rätt till ett gratis returflyg till den avgångsort som biljetten anger om du måste avbeställa resan under mellanlandningen.

Rätt till standardersättning

Om flygbolaget har nekat dig ombordstigning mot din vilja har du rätt till standardersättning. Standardersättningen ska betalas omedelbart och kan inte lämnas obetald med hänvisning till allmänna extraordinära omständigheter.

Hur stor är standardersättningen?

Ersättningsbeloppet bestäms utifrån flygresans längd och den försening som ombokningen föranleder. Flygbolaget kan återbetala biljettpriset och betala kompensationen kontant, via banköverföring, med en check eller, med resenärens skriftliga samtycke, med resevouchers eller andra tjänster.

Resans längdFörsening på destinationenErsättning
Flygturens längd högst 1 500 kmöver 3 h250 €
Flygtur inom EU, över 1 500 km eller flygning till land utanför EU 1 500–3 500 km över 3 h400 €
Flyg från land utanför EU (avgående/ankommande), flygturens längd över 3 500 km3–4 h300 €
Flyg från land utanför EU (avgående/ankommande), flygturens längd över 3 500 km över 4 h600 €

Paketresor

Om din flygning var en del av en paketresa:

 • Du kan kräva standardersättning vid inställd flygning, försening och nekad ombordstigning på samma sätt som för en reguljärflygning som du bokat på egen hand. Om du ansöker om standardersättning på grundval av rättigheterna enligt EG-förordningen, ska kravet framställas hos det flygbolag som utför flygningen.
 • Du kan dessutom kräva kompensation av researrangören för fel.

Om flygbolaget vägrar gå med på dina krav

Om du anser att flygbolaget har brutit mot dina rättigheter genom att neka dig ombordstigning, kan du lämna in ett klagomål till flygbolaget. Det lönar sig att klaga snarast möjligt. Om reklamationen till flygbolaget inte ger resultat kan du lämna in ett klagomål till myndigheten.

Rättigheternas giltighet

Dessa rättigheter gäller alla utrikesflygningar (reguljär- och charterflygningar) som avgår från en flygplats inom EU. När det gäller flygningar från länder utanför EU gäller dessa rättigheter endast flygbolag från EU. Reglerna gäller även Norge, Schweiz, Island och Storbritannien samt deras flygbolag.