Paikallisliikenne

Paikallisliikenteessä on varauduttava yksittäisiin vuorojen viivästyksiin ja peruutuksiin. Voit vaatia hinnanalennusta esimerkiksi silloin, kun käytät kausilippua ja peruutukset tai myöhästelyt ovat epätavallisia ja toistuvia. Joissain tilanteissa voit vaatia vahingonkorvausta ylimääräisistä kustannuksista.

Paikallisliikenne hoituu kaupungeissa ja haja-asutusalueilla yleensä linja-autoilla. Pääkaupunkiseudulla toimivalla Helsingin seudun liikenteellä (HSL) on bussien lisäksi myös metro-, raitiotie- ja lähijunapalveluita. Tampereella liikennöidään bussien lisäksi raitiovaunulla.

Paikallisliikenteen viivästymiset ja peruuntumiset

Paikallisliikenteessä vuorojen viivästymisiä tai peruuntumisia voi tapahtua eri syistä kuten. sääolosuhteista tai kulkuneuvon teknisestä viasta johtuen. Kyse voi olla yksittäisistä vuoroja koskevista peruutuksista tai muutoksista, jollaisiin matkustajan on yleensä varauduttava, tai laajemmasta, esimerkiksi työnseisauksesta johtuvasta liikennehäiriöstä.

Jos olet ostanut kausilipun ja et voi käyttää lippuun sisältyviä matkapalveluja esimerkiksi lakon takia, voit vaatia hinnanalennusta käyttämättä jääneiltä päiviltä.

Voit vaatia palvelun virheeseen perustuvaa hinnanalennusta myös, jos vuorojen viivästymiset tai peruuntumiset ovat epätavallisia ja toistuvia siten, ettei liikennöitsijän palvelu vastaa luvattua. Varaudu tällöin näyttämään virhe toteen ja esittämään tiedot viivästyksistä niillä vuoroilla, joita olet käyttänyt.

Vahingonkorvaus vuoron myöhästymisestä tai peruuntumisesta

Jos sinulle on aiheutunut taloudellisia menetyksiä paikallisliikenteen vuoron myöhästymisen tai peruuntumisen takia, sinulla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Oikeus korvaukseen on mahdollinen myös silloin, jos liikennöitsijä on tiedottanut aikatauluistaan virheellisesti.

Voit vaatia vahingonkorvausta esimerkiksi jatkoyhteyden menetyksestä aiheutuneista  ylimääräisistä matkakustannuksista tai jos joudut käyttämään taksia linja-autovuoron myöhästymisen takia. Vahinko on osoitettava kuitilla tai muulla luotettavalla tavalla.

Matkustajan on omalta osaltaan pyrittävä rajoittamaan vahingon määrää parhaansa mukaan. Voit esimerkiksi pyrkiä käyttämään korvaavia reittivaihtoehtoja tai olla yhteydessä liikennöitsijään ohjeiden saamiseksi. Pelkästä mielipahasta ja harmista et voi saada korvausta.

Matkakorttien muutokset

Asuin-, työ- tai opiskelupaikkasi saattaa muuttua matkakortin voimassaoloaikana tai matkakorttisi voi jäädä esimerkiksi sairauden takia käyttämättä. Tämän kaltaisissa muutostilanteissa, joihin et ole voinut ennalta varautua, on kohtuullista, että voit saada hyvityksen kortille ladatusta kaudesta tai arvosta. Liikennöitsijä voi veloittaa kortille tehtävistä muutoksista tai hyvityksestä kohtuullisen käsittelymaksun.

Menettelytavat matkakorttien muutostilanteissa sekä matkustajan muut oikeudet ja velvollisuudet käyvät ilmi liikennöitsijän käyttämistä matkaehdoista. Ehtoihin kannattaa tutustua jo ennen kuin ryhdyt käyttämään liikennöitsijän matkapalveluita.

Valituksen tekeminen