Bussresor

Assistansskyldighet när en bussresa ställs in, försenas eller avbryts

Du har rätt att få hjälp av bussbolaget om en resa du köpt ställs in eller försenas eller om resan avbryts på grund av att bussen går sönder.

Ersättning vid försenad och inställd bussresa

Du kan kräva ersättning av bussbolaget om din bussresa inte motsvarar det som utlovats.

Reklamation om bussresa

Om det har förekommit brister under din bussresa eller om du inte är nöjd med den assistans eller den kompensation du har fått ska du börja med att kontakta

Skadestånd för bussresor

Om du har lidit ekonomiska förluster på grund av att din bussresa har försenats eller ställts in kan du ha rätt till skadestånd.