Bussresor

Du har rätt att få hjälp av bussbolaget om en resa du köpt ställs in eller försenas eller om resan avbryts på grund av att bussen går sönder.

Du kan kräva ersättning av bussbolaget om din bussresa inte motsvarar det som utlovats.

Om det har förekommit brister under din bussresa eller om du inte är nöjd med den assistans eller den kompensation du har fått ska du börja med att kontakta

Om du har lidit ekonomiska förluster på grund av att din bussresa har försenats eller ställts in kan du ha rätt till skadestånd.