Reklamation om bussresa

Om det har förekommit brister under din bussresa eller om du inte är nöjd med den assistans eller den kompensation du har fått ska du börja med att kontakta bussbolaget.

Reklamationer måste i regel framföras inom rimlig tid efter att felet har upptäckts, så klaga så fort som möjligt. Särskilda principer gäller för resor på 250 km och längre. Lagbrott kan du anmäla till den övervakande myndigheten.

Reklamation om försening och inställd resa när resan är minst 250 km

Passageraren har rätt att avboka eller boka om resan och har rätt till assistans på 250 km eller längre resor oberoende av hur lång sträcka han eller hon reser. Om dina rättigheter inte har tillgodosetts under en sådan resa ska du lämna in ett klagomål inom tre månader från resan.

Inom en månad efter det att klagomålet har mottagits ska bolaget underrätta passageraren om huruvida klagomålet har accepterats, avslagits eller fortfarande behandlas. Tiden för att lämna det slutliga svaret får inte överstiga tre månader från mottagandet av klagomålet.

Om bussbolaget inte har någon färdig reklamationsblankett, kan du använda Konkurrens- och konsumentverkets reklamationstjänst eller reklamationsblankett för fel i tjänst.

Kontakta rådgivningstjänsterna

Om ditt klagomål inte ger önskat resultat kan du få hjälp från konsumentrådgivningen eller Konsument Europa Finland. Välj det alternativ som passar dig för att få rådgivning:

För dina krav till konsumenttvistenämnden, anmäl lagbrott till myndigheten

Om trafikidkaren bryter mot dina rättigheter som passagerare, kan du lämna in ett klagomål till den myndighet som övervakar ärendet. I varje EU-land finns en myndighet som övervakar tillgodoseendet av passagerares rättigheter enligt EU-förordningen.

Ifall du reste i ett annat EU-land ska du lämna klagomålet till myndigheten i det land där händelsen inträffade.

Kontaktuppgifter till EU-ländernas tillsynsmyndigheter (på engelska)

I Finland är Konkurrens- och konsumentverkets konsumentombudsman och Transport- och kommunikationsverket Traficom tillsynsmyndigheter.

Paketresor

Om det är fråga om en charterbuss som ingår i en paketresa kan du dessutom kräva kompensation av researrangören för fel.