Asiakaspalvelun maksullisuus

Puhelinasioinnin hinta asiakassuhteessa

Kuluttajalla on oikeus saada asiakaspalvelua kaupan ja sopimuksen teon jälkeen. Asiakaspalvelua on tarjottava perushintaisesta numerosta, kun kyse on aiemmin tehtyyn kauppaan tai sopimukseen liittyvästä asiasta, kuten

  • tavaran tai palvelun viivästyksestä tai virheestä.
  • sopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta.
  • laskutuksen epäselvyyksien selvittämisestä.

Asiakassuhteen hoitamisessa sallittuja perushintaisia numeroita ovat:

  • kokonaan maksuttomat numerot.
  • numero, johon soittamisen hinta määräytyy kuluttajan liittymäsopimuksen perusteella.

Jos kuluttajan yhteydenotossa on kyse aiemmin tehtyyn kauppaan tai sopimukseen liittyvästä asiasta ja yritys käyttää perushintaista numeroa kalliimpaa numeroa, sen on korvattava kuluttajalle aiheutuneet puhelinkulut jälkikäteen, jos kuluttaja sitä vaatii.

Reklamaatiokulujen korvaaminen

Jos asia koskee muuta kuin aiemmin tehtyä kauppaa tai sopimusta, asiakaspalvelunumeron hinnoittelua ei koske vaatimukset perushintaisen numeron tarjoamisesta. Perushintaa kalliimpaa numeroa voi käyttää esimerkiksi myymälän aukioloaikoja tai tuotteita koskeviin tiedusteluihin, lisäpalveluiden myyntiin tai maksullisten neuvontapalveluiden tarjoamiseen (esim. asianajopalvelu).

Reklamaatiokulujen korvaaminen
Puhelinverkon numerointi (Liikenne- ja viestintävirasto)

Yrityksen tulee käytössä olevien puhelinnumeroiden osalta selkeästi ilmoittaa, mikä on tehtyä sopimusta koskevalle asioinnille tarkoitettu numero ja mikä puolestaan johonkin muuhun tarkoitukseen tarkoitettu numero.

Kuluttajan tulee pystyä varautumaan puhelusta aiheutuviin kustannuksiin. Tästä syystä kuluttajalle on oltava selvää, mikä on puhelun hinta tai miten se määräytyy, kun numero mainitaan mainoksissa, luettelossa, sopimusehdoissa, verkkosivuilla tms.

Reklamaatiokulujen korvaaminen

Kuluttajansuojalain mukaan virheestä valittamisesta ei saa aiheutua kuluttajalle mitään maksuja, koska yrityksen on korjattava virheellinen tavara tai palvelu omalla kustannuksellaan.

Yrityksen on korvattava soittamisesta aiheutuneet puhelukulut soittajalle jälkikäteen, jos valitus on aiheellinen.

Valituksen tekemisessä voi hyödyntää Reklamaation tekeminen yritykselle -verkkosivumme ohjeita.