Hintavertailun sopimattomuus

Päivämäärä

21.12.2018

Diaarinumero

KKV/984/14.08.01.02/2017

Osapuolet

Kruunukaluste Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:656/18 annettu 21.12.2018. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi päätöksellä MAO:656/18 Kruunukaluste Oy:tä kuluttajiin kohdistuvassa kalusteiden markkinoinnissa jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa

a) vertaillaan sen mainostamien kalusteiden myyntihintoja maahantuojan tai tavarantoimittajan ilmoittamaan niin sanottuun suositusvähittäishintaan tai ohjevähittäishintaan, jos suositusvähittäishinta tai ohjevähittäishinta ei vastaa yleisesti muiden vähittäismyyjien samasta kalusteesta perimää hintaa;

b) ilmoitetaan kalusteiden hinta alennetuksi vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja käyttäen, jos alennuksen laskemisen lähtökohtana on käytetty kalusteen hintaa, jota ei ole kuluttajilta tosiasiassa samassa toimipaikassa välittömästi aikaisemmin peritty;

c) käytetään tuotteen myyntihinnan yhteydessä ilmaisua ”ALE” silloin, kun tuotetta ei myydä aikaisempaa edullisemmalla hinnalla.

Kieltojen tehosteeksi asetettiin yhteinen 50.000 euron uhkasakko.

Kruunukaluste Oy oli yhtäjaksoisesti kuukausien ajan yhtiön verkkosivuilla ilmoittanut tuotteiden markkinoinnissa niiden hintaa alennetuksi vertailuhintaa käyttäen. Yhtiön mukaan vertailuhinnalla tarkoitettiin tavarantoimittajan suositushintaa ja tuotteesta aikaisemmin veloitettua myyntihintaa. Kruunukaluste Oy ei kuitenkaan pystynyt näyttämään toteen koskaan perineensä tuotteesta vertailuhintaa vastaavaa myyntihintaa tai sitä, että tuotteelle ilmoitettu vertailuhinta vastaisi tuotteen yleistä markkinahintaa. Kruunukaluste Oy oli myös ilmoittanut tuotteiden olevan alennuksessa käyttäen ilmaisua ”ALE!”, vaikka tuotetta ei myyty aikaisempaa edullisemmilla hinnoilla.