Konsumentombudsmannen påpekade Power om bristerna i deras marknadsföring av prissänkningar

Konsumentombudsmannen har behandlat Power Finland Ab:s marknadsföring av prissänkningar i webbutiken, på sociala medier, i tidningar, reklamkataloger och TV genom att särskilt bedöma offentliggörandet av det lägsta priset under de senaste 30 dagarna. Power åtog sig att på ett tydligt sätt i marknadsföringen av prissänkning ange det lägsta priset, till vilket varan faktiskt har marknadsförts under de 30 dagar som föregår prissänkningen.

Enligt konsumentskyddslagen ska ett företag som marknadsför en vara till rabatterat pris eller till ett nedsatt pris också ange det lägsta pris med vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregår prissänkningen. Bestämmelsen gäller alla marknadsföringskanaler där den beskrivna prissänkningen finns angiven.

Powers produkter presenterades i samband med Galna Dagar-erbjudandekatalogen hösten 2023 samt i Powers Facebook- och TV-annonsering med uttryck som beskrev prissänkningarna som ”erbjudanden”, men i strid med bestämmelserna om marknadsföring hänvisades det inte på något sätt i reklamen till det lägsta pris med vilket varan hade marknadsförts under de 30 dagar som föregick prissänkningen. Powers marknadsföring om prissänkningen var således lagstridig.

"Skyldigheten att ange det lägsta priset ökar öppenheten och säkerställer att konsumenterna får information om den verkliga prissänkningen."

Konsumentombudsman Katri Väänänen

Det lägsta priset ska anges på ett tydligt sätt

Det lägsta priset till vilket en vara har marknadsförts under de 30 dagarna före prissänkningen är väsentlig information för konsumenten. Därför måste det lägsta priset anges tydligt och synligt så att konsumentens uppmärksamhet naturligt riktas mot det.

I tryckt marknadsföring måste det lägsta priset vara synligt i annonsen och inte bara på företagets webbplats. I marknadsföring på nätet måste det lägsta priset vara synligt på webbplatsen och kan därför inte placeras bakom en länk.

"Konsumenten måste få reda på det lägsta priset genom att bara titta på annonsen, utan att behöva göra något extra, som att klicka på en länk."

Konsumentombudsman Katri Väänänen

Det lägsta priset är det pris till vilket varan faktiskt har marknadsförts under de senaste 30 dagarna

I Powers erbjudandekatalog stod det på varje sida ”priserna beräknas utifrån det lägsta priset 30 dagar före tidningen trycktes”.

Oavsett i vilken marknadsföringskanal meddelandet om prissänkningen publiceras måste det lägsta priset som har marknadsförts under de senaste 30 dagarna före prissänkningen anges. I tryckt marknadsföring innebär detta i praktiken att det lägsta priset som är föremål för prissänkningen inte kan sänkas efter att marknadsföringsmaterialet har tryckts.

Power åtog sig att korrigera bristerna i att ange det lägsta priset under de senaste 30 dagarna samt i annonseringsmetoden på det sätt som konsumentombudsmannen förutsatte.

Läs mer

Konsumentombudsmannens avgörande: Anmälningsskyldigheten och annonseringsmetoden av det lägsta priset under de senaste 30 dagarna på finska (Power Ab)

Fortfarande brister i reamarknadsföringen – konsumentombudsmannen krävde att Kesko och Elisa ändrar sättet att ange det lägsta priset på 30 dagar

Konsumentombudsmannen uppmanar företag att ordna sin reamarknadsföring

Konsumentombudsmannens riktlinjer: Uttryck för rabatter och förmånligheter i marknadsföringen