Vanliga frågor om corona: evenemang och tjänster

Uppdaterad på svenska 21.1.2022

Coronasituationen väcker oro och många frågor hos konsumenterna. Konkurrens- och konsumentverket följer situationen aktivt och besvarar nu på aktuella frågor om evenemang och tjänster som konsumenterna har ställt till konsumentrådgivningen.

Följ biljettförmedlarens och evenemangsarrangörens anvisningar. Om ärendet inte är brådskande lönar det sig för dig att vänta i lugn och ro. Flera ärenden kan också redas ut i efterhand.

Om du behöver personliga anvisningar kan du kontakta konsumentrådgivningen. Om du har bokat evenemangsbiljetter från företag med hemort i ett annat EU-land än Finland eller Norge, Island eller Storbritannien, får du på kommissionens engelskspråkiga sida information om den aktuella situationen med tanke på konsumentens rättigheter. På sidan finns de europeiska konsumentcentralernas svar på vanliga frågor om coronasituationen. Du kan också kontakta Konsument Europa i Finland för att få ytterligare råd.

Evenemang 

Tjänster 

Betalning