Vanliga frågor om el

På den här sidan hittar du svar på allmänna och aktuella frågor om el. Frågorna uppdateras efter behov.

Elavtal

Leveransskyldighet

Elfakturering och avstängning av elen

Jämkning av priset på elavtal

Elöverföring

Elpriskompensation och förlängning av betalningstid för elräkningar

Konkurrens – och konsumentverket behandlar inte frågor gällande elpriskompensation eller förlängning av betalningstiden för elräkningar. Övervakningen av dessa frågor hör till Energimyndigheten.