Skuldsanering som fastställts av domstol

Det sista alternativet för att lösa en överskuldsättning är att ansöka om lagstadgad skuldsanering för privatpersoner. I alla skeden av behandlingen och under betalningsprogrammet kan gäldenären få hjälp och råd av kommunala ekonomi- och skuldrådgivare.

Skuldsaneringen går till så här:

  1. Gäldenärens ekonomiska situation utreds (antal skulder, inkomster, tillgångar och betalningsförmåga).
  2. Gäldenärens möjlighet att klara av överskuldsättningen genom överenskommelser med borgenärerna utreds.
  3. Om detta inte lyckas, inlämnas ansökan om skuldsanering till en domstol. Skuldsaneringen ska sökas vid tingsrätten på gäldenärens hemort med den blankett för ansökan om skuldsanering som fastställts av justitieministeriet. Ansökningsblanketter fås på tingsrättens kansli, av ekonomi- och skuldrådgivarna, vid rättshjälpsbyråerna eller på rättsväsendets webbplats.
  4. Om det finns förutsättningar för skuldsanering och inga hinder föreligger, inleder tingsrätten skuldsaneringsförfarandet. Därefter ska en utredare som utsetts av gäldenären eller tingsrätten göra upp ett förslag till betalningsprogram enligt gäldenärens betalningsförmåga.
  5. Parterna (gäldenären, borgenärerna, medgäldenärerna) bereds möjlighet att ge utlåtanden om förslaget till betalningsprogram.
  6. Tingsrätten fastställer betalningsprogrammet om det finns förutsättningar för skuldsanering och fastställande av betalningsprogrammet.
  7. I skuldsaneringen befrias gäldenären från sina skulder när betalningsprogrammet upphör och gäldenären har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt betalningsprogrammet.
Uppdaterad 19.1.2015 Skriv ut