Skuldsanering som fastställts av domstol - Kilpailu- ja kuluttajavirasto