Ekonomi- och skuldrådgivarna

  • hjälper till med att kartlägga skuldsituationen
  • bistår i förhandlingar med borgenärerna
  • hjälper till med att göra upp om betalningsscheman och skulder
  • hjälper till med att skriva en ansökan om skuldsanering hos domstol och göra upp och granska ett betalningsprogram

Rådgivning för företagare p.g.a. betalningssvårigheter

Rådgivningstjänsten Ekonomihjälpen

  • På finska: 02950 24880
  • På svenska: 02950 24881