Inkomster och utgifter i balans

Betala räkningarna i prioritetsordning  

  1. Boende: hyra, el och vatten  
  2. Övriga nödvändiga utgifter (mat, telefon, dagvård, försäkringar)  
  3. Slutligen övriga räkningar  

Det lönar sig att sköta små räkningar och skulder före stora, eftersom de vid indrivning leder till proportionellt högre tilläggskostnader.  

Ta reda på dina möjligheter att få sociala förmåner. Var beredd på att stödpengarna inte genast finns på ditt konto.
Fpa  
Utkomststöd (SHM)
Kyrkans hjälp (Diakonifonden)

Många stöd och betalningar inom offentliga tjänster beräknas enligt inkomsterna, också skatter. Be att de ändras till att motsvara inkomsterna. Bl.a. 
Skatteförvaltningen  
Bostadsstöd (Fpa) 
Avgifter för barndagvård (kommunerna.net)

Förhandla om betalningstid för räkningar och lån 

Att reda upp tillfälliga betalningssvårigheter är numera vardag för personalen på banker och företag, och samarbetsvilja uppskattas. Be om en förlängd återbetalningstid och att ingen förseningsränta uppbärs.Förhandla med fordringsägare om möjligheten till skuldsanering
När det gäller krediter lönar det sig att förhandla om en ny betalningsplan

Om du inte kan betala en räkning,

  • försenings- och indrivningskostnader ökar dina utgifter
  • efter två betalningspåminnelser kan ärendet överföras till en indrivningsbyrå
  • man kan vräkas från hyresbostaden
  • eltillförseln kan stängas av
  • telefonanslutningen kan stängas av
  • en kreditkortsräkning kan leda till betalningsanmärkning

Be om hjälp vid problem med skulder 

Kommunernas ekonomi- och skuldrådgivare hjälper till exempel till med kartläggning av den ekonomiska situationen och vid förhandlingar med fordringsägarna.
Kommunernas ekonomi- och skuldrådgivare

Garanti-stiftelsen beviljar borgen för saneringslån i en bank för privatpersoner med skuldproblem och betalningssvårigheter . Med ett lån kan du få kontroll över utgifterna för låneskötsel och skuldsättningen upphör.
Garanti-Stiftelsen

Det yttersta alternativet för att lösa överskuldsättningsproblemen är att söka lagstadgad skuldsanering för privatpersoner vid den egna hemortens tingsrätt. Ekonomi- och skuldrådgivarna hjälper vid behov till vid dessa förhandlingar och utarbetar ett förlikningsförslag.
Skuldsanering för privatpersoner

Uppdaterad 26.6.2014 Skriv ut