Kvitto

Kvitto för betalning 

Från och med början av 2014 ska företag alltid erbjuda kunden kvitto över varor eller tjänster som han eller hon har köpt. Av kvittot måste framgå bland annat försäljarens kontaktuppgifter, antalet varor eller tjänster och deras art, priset samt mervärdesskatt.

Företagarens skyldighet att erbjuda kvitto gäller köp som betalats kontant eller med betalkort inom alla branscher. Skyldigheten gäller inte torg- och marknadsförsäljning som sker utomhus.

Det går att klaga också utan kvitto 

Rätten att klaga är inte anknuten till kvittot. Om en produkt har ett fel kan felet påtalas även utan att kvitto visas upp.

Existensen av ett köp- eller garantikvitto är inte avgörande vid bedömningen om åtgärdandet av felet hör till företagets ansvar. Försäljaren, importören och/eller tillverkaren kan ha ansvar för felet i produkten oberoende av huruvida konsumenten kan uppvisa kvitto för köpet.

Konsumenten kan visa var och när produkten är köpt även utan kvitto. Exempelvis ett betalkortsverifikat, kontoutdrag eller affärens etikett på produktförpackningen kan användas för att visa var och när produkten är köpt. Ibland räcker det med att produkten ingår i affärens sortiment och att det även i övrigt skäligen kan antas att produkten är köpt i affären.
 Fel och dröjsmål

Om texten på ett köp- eller garantikvitto blir oläslig

Om ett köp- eller garantikvitto är utskrivet på termiskt papper kan texten suddas ut innan garantitiden löpt ut. På begäran av köparen ska uppgifterna om garantin ges skriftligt eller elektroniskt så att köparen kan bevara uppgifterna om bl.a. vem som beviljat garantin och hur lång tid den gäller.

Förvaringstid för kvitton

Med kvitto eller kontoutdrag kan man bevisa att betalningen skett, om ett företag av någon anledning fakturerar för ett betalat köp en gång till. Åtminstone när det gäller stora inköp lönar det sig att spara kvitto och kontoutdrag i tre år.

Det lönar sig att spara kvitton för kreditkortsköp tills kreditbolaget har fakturerat för köpet – och ytterligare tre år därefter. Det är särskilt viktigt att spara kvitton för köp utomlands.

Skattemyndigheterna kräver att kvitton i anslutning till skattedeklarationen ska sparas i sex år efter skatteårets slut.
Preskribering av fordringar
Kvitton och verifikat (Skatteförvaltningen) 


Nyckelord: Kvitto
Uppdaterad 26.6.2014 Skriv ut