Det positiva kreditupplysningsregistret

När du ansöker om kredit måste kreditgivarna kontrollera din kredit och dina inkomster i det positiva kreditupplysningsregistret som en del av bedömningen av din kreditvärdighet.

När krediten beviljas är kreditgivaren enligt konsumentskyddslagen skyldig att bedöma din kreditvärdighet utifrån tillräckliga uppgifter.

Kreditgivarna ska:

 • Från och med den 1 april 2024 kontrollera din kredit och dina inkomster i det positiva kreditupplysningsregistret som en del av bedömningen av din kreditvärdighet.
 • Anmäla vissa uppgifter om konsumentkrediter till det positiva kreditupplysningsregistret. Konsumentkrediter är till exempel bostads- och billån, konsumtionskrediter, kreditkort, studielån och avbetalningsfinansiering.

Du kan också använda det positiva kreditupplysningsregistret som ett verktyg för att hantera din egen ekonomi.

Vilka uppgifter finns i det positiva kreditupplysningsregistret?

Beviljade krediter och ändringar

 • Kreditgivarna anmäler till kreditupplysningsregistret uppgifter om beviljade krediter och ändringar i krediterna, till exempel amorteringar du betalat och ändringar i kreditavtalet, såsom uppgifter om att din kredit upphört.
 • Närmare information om registrerade kredituppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Uppgifter om betalningsförseningar och krediters förfallodag

 • Kreditgivaren anmäler till det positiva kreditupplysningsregistret uppgifter om en försenad amortering, om betalningen av din kredits betalningspost har försenats mer än 60 dagar. Kreditgivaren tar bort förseningsanteckningen när gäldenären har betalat sin betalning.
 • I registret införs också uppgifter om att en kredit har förfallit till betalning och om förfallodagen, om krediten på grund av betalningsförsening har förfallit till betalning i sin helhet.
 • I det positiva kreditupplysningsregistret sparas inte uppgifter om anteckning om betalningsstörning.

 Inkomstuppgifter

 • Utöver uppgifter om krediter sparas även inkomstuppgifter i det positiva kreditupplysningsregistret. Dina inkomstuppgifter kommer till registret från inkomstregistret.

Frivilligt kreditförbud

 • I det positiva kreditupplysningsregistret införs uppgifter om frivilligt kreditförbud. Om du har infört ett frivilligt kreditförbud för dig själv bör kreditgivare vara mer försiktiga än vanligt med att bevilja dig krediter.
 • Du kan göra ett frivilligt kreditförbud som gäller tills vidare eller för en viss tid. Att införa ett frivilligt kreditförbud är avgiftsfritt.
 • Ett frivilligt kreditförbud kan tas i bruk till exempel om det finns en ökad risk för missbruk av dina personuppgifter eller om du vill använda kreditförbudet som ett verktyg för att hantera din egen ekonomi.

Hur kan du utnyttja det positiva kreditupplysningsregistret?

 • Du kan använda det positiva kreditupplysningsregistret i Skatteförvaltningens e-tjänsten. Användningen av e-tjänsten är avgiftsfri.
 • Du kan se alla uppgifter i e-tjänsten om dig själv som sparats i det positiva kreditupplysningsregistret och se vilka kreditgivare som har begärt dina uppgifter från registret, när och för vilket ändamål. Du ser också vilka uppgifter kreditgivare har fått.
 • Via e-tjänsten kan du göra en anteckning om frivilligt kreditförbud och redigera det.
 • De samlade uppgifterna om dina krediter kan hjälpa dig att följa din egen ekonomiska situation, gestalta helhetssituationen och hantera din egen ekonomi.

Upprätthållare av det positiva kreditupplysningsregistret, användare och myndigheternas roller

 • Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet är registeransvarig för det positiva kreditupplysningsregistret.
 • I lagen föreskrivs om vem som har rätt att få uppgifter från registret och för vilka ändamål.
 • Kreditgivarna beställer ett kreditupplysningsregisterutdrag av dina uppgifter för bedömning av kreditvärdigheten.
 • Vissa myndigheter har rätt att utnyttja uppgifterna i registret bland annat för uppföljning och tillsyn av kreditmarknaden. Till exempel har konsumentombudsmannen rätt att få nödvändiga uppgifter från registret för att utföra de tillsynsuppgifter som lagstiftningen föreskriver.
 • Kreditgivarna är skyldiga att anmäla uppgifter om sin kreditstock till det positiva kreditupplysningsregistret. Finansinspektionen och Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av denna skyldighet.