Betalningssätt

Betalningsmottagaren beslutar vilka betalningssätt han eller hon godtar. Alternativen får ändå inte vara oskäliga för konsumenterna.

En faktura ska betalas senast på förfallodagen. Om konsumenten inte betalar fakturan senast på den avtalade förfallodagen, är det frågan om ett avtalsbrott och företaget kan uppbära dröjsmålsränta, påminnelseavgifter och indrivningsavgifter för den obetalda fakturan.

Om det är ett fel på fakturan ska konsumenten reklamera till företaget utan dröjsmål.

Uppdaterad 1.7.2014 Skriv ut