Bilar

På de här sidorna finns anvisningar för problem som gäller fel på bilar och service av bilar.

En bil kräver regelbunden skötsel och service. Bilägaren ansvarar för att bilen sköts korrekt och används enligt anvisningarna. Säljaren ansvarar å sin sida för den typ av fel på bilen som avses i konsumentskyddslagen. Säljarens ansvar för fel fortgår också efter garantitiden.

Uppdaterad 30.6.2014 Skriv ut