Fel eller brist på en vara

Det är fel på varan om dess typ, antal, egenskaper eller förpackning inte motsvarar överenskommelsen. För varor som säljs till nedsatt pris gäller samma regler som för varor som säljs till normalpris.

Alla fel på en vara är inte fel som är på säljarens ansvar. Om inget annat har överenskommits är det fel på en vara exempelvis när

  • varan inte lämpar sig för den användning den är avsedd för
  • varan inte stämmer överens med de uppgifter kunden på förhand erhållit
  • varan inte har förpackats på ett sakenligt sätt för förvaring eller skydd av varan
  • varan inte håller så länge man har grundad anledning att anta
  • varan inte åtföljs av tillräckligt tydliga installations- och bruksanvisningar på finska och svenska
  • varan inte uppfyller säkerhetskraven

Säljaren ansvarar inte för fel som köparen kände till när köpet gjordes. Säljaren ansvarar inte för fel som beror på

Uppdaterad 30.6.2014 Skriv ut