Telefon- och bredbandsabonnemang

När det gäller frågor kring ditt abonnemang bekanta dig med din operatörs avtalsvillkor som definierar parternas rättigheter och skyldigheter.

Av abonnemangets avtalsvillkor framgår bl.a. förfaringssätten och dina rättigheter vid fel- eller förseningssituationer. På dessa sidor får du instruktioner för vanliga problemsituationer som ägaren av en telefon- eller bredbandsabonnemang kan stöta på.

Uppdaterad 3.7.2014 Skriv ut