Kontrollera gymmedlemskapets villkor innan du ingår ett avtal

Många avtal om gymmedlemskap är tidsbundna och bindande. Därför lönar det sig noga sätta sig in i avtalsvillkoren innan du ingår ett avtal. Be om ett exemplar av avtalet att ta med dig hem och läs avtalsvillkoren i lugn och ro. Var speciellt uppmärksam på regler som gäller betalning, avbrytning och uppsägning. Skriv bara under avtalet om du kan godkänna det i sin helhet.  

Om du inte kan godkänna motionscentrets avtalsvillkor, leta efter andra alternativ på marknaden. Många motionscentrer erbjuder numera avtal som inte är tidsbundna.  

Konsumentombudsmannen övervakar att marknadsföringen av och avtalsvillkoren vid gymmedlemskap följer lagen. Om du behöver hjälp i en enskild tvist, ta kontakt med konsumentrådgivningen.

Ta reda på åtminstone följande innan du ingår ett avtal

Kostnaderna för gymträning

Ta reda på vad som ingår i priset av gymmedlemskapet och vad träningen kostar i sin helhet. Beakta även anslutnings- och startavgifter o.d. Ta reda på om du måste betala en tilläggsavgift om du deltar i en gruppträning eller använder barnpassningstjänster. Fundera på om du vill binda dig till avgifterna, för har du ingått ett avtal måste du betala för hela avtalsperioden.  

Längden och valbarheten vid ett tidsbundet avtal

Ta reda på om motionscentret förutsätter att man ingår ett tidsbundet avtal och hur länge avtalet gäller. Kom ihåg att ett tidsbundet avtal bara i undantagsfall kan hävas under avtalsperioden. Ta reda på grunderna enligt vilka avtalet kan hävas. Grunderna som motionscentret borde godta är bl.a. en långvarig sjukdom, flytt, graviditet, militärtjänst eller arbetslöshet.  

Följderna av att ett tidsbundet avtal upphör

Kontrollera om ett tidsbundet avtal bryts automatiskt efter att avtalstiden löpt ut. Om avtalet övergår till ett tillsvidareavtal, ta reda på hur avtalet kan sägas upp och hur lång uppsägningstiden är. De flesta gymmedlemskapen kan sägas upp när som helst efter utsatt tid. Om du vill avsluta ditt medlemskap, måste du meddela det separat. Du kan inte säga upp avtalet genom att helt enkelt sluta betala räkningarna.  

Grunderna för att göra uppehåll från avtalet

Ta reda på vilka grunder och villkor som berättigar till uppehåll från träningen, om du t.ex. är sjuk eller skadad. Många motionscentrer vill se ett läkarintyg innan kunden kan begära uppehåll från avtalet.  

Möjligheten till provträning, provmedlemskap eller ångerrätt

Ta reda på om du har möjlighet till provträning, provmedlemskap eller ångerrätt. Så undviker du att binda dig till ett långt avtal, om centret inte skulle motsvara dina förväntningar. Du får också tid till att utreda vad det i praktiken innebär att binda sig till ett tidsbundet avtal.  

Motionscentrets öppettider och tjänster som erbjuds

Bekanta dig med motionscentrets öppettider och utbud. Bedöm om öppettiderna passar dig och om träningsutbudet motsvarar dina behov. Kom ihåg att efter att du har undertecknat ett tidsbundet, bindande avtal med ett motionscenter kommer centret att kräva dig på betalningar under hela avtalsperioden även om du inte skulle använda dess tjänster.    

Ge respons till motionscentret

Ge respons kring sådant som har med gymmedlemskapet och -träningen att göra direkt till motionscentret. Om det är tillräckligt många som till exempel efterfrågar bättre avtalsvillkor eller andra alternativ till tidsbundna avtal, motionscentret kanske ändrar sin praxis efter kundernas önskemål.

Uppdaterad 24.6.2014 Skriv ut