Prisuppgifter i avtalet

Prisuppgifterna är en väsentlig del av avtalsvillkoren. Konsumenten har rätt att lita på att exempelvis det pris som anges vid marknadsföring är riktigt och att han eller hon får köpa produkten till det priset.

Ett pris som meddelats felaktigt är inte bindande för säljaren om felet är så uppenbart att konsumenten borde ha förstått att informationen var felaktig. Det gäller exempelvis om skillnaden mellan det angivna och det verkliga priset är påfallande stor eller om det felaktiga priset kan anses vara exceptionellt lågt i relation till den normala prisnivån.

Adresserad och övrig direktmarknadsföring

Ett individualiserat direktmarknadsföringserbjudande som skickas på konsumentens namn och adress är bindande. Till exempel kan konsumenten med hjälp av svarskupongen i en postorderkatalog beställa en produkt till det pris som anges i katalogen. Ett bindande prisavtal mellan parterna uppkommer när konsumenten fyller i och skickar kupongen. Också erbjudanden som skickats per e-post, till en mobiltelefon eller via annan individualiserad kontakt är bindande.

Näthandel

Det pris som anges i en nätbutik är bindande. När konsumenten har accepterat ett erbjudande i en nätbutik har ett bindande avtal ingåtts. Konsumenten har accepterat erbjudandet till exempel när han eller hon har beställt produkten via beställningsblanketten på webbplatsen.

Bonusförmåner och gåvor på köpet

Konsumenten har rätt att kräva att en gåva som utlovats på köpet (en rabattkupong, ett presentkort, en bonusförmån e.d.) levereras inom utsatt tid. En sådan förmån ingår i avtalet och förmånens värde är bindande för den som erbjuder förmånen. Om produkten har tagit slut måste företaget gottgöra konsumenten för förmånens värde. Konsumenten måste inte heller godta en annan produkt istället för den utlovade.

Uppdaterad 16.6.2014 Skriv ut