En förälder kan påverka sitt barns ställning som konsument

Föräldrarna har det primära och gemensamma ansvaret för barnets uppfostran och utveckling enligt barnets fördel.

Föräldrarna har rätt att bestämma över vad barnet köper. Föräldrarna har också rätt och skyldighet att vägleda barnet och bestämma vilken slags marknadsföring deras barn ska exponeras för.

Enligt barnkonventionen har barn rätt att få information till exempel via television, radio och tidningar. Barn ska också skyddas mot innehåll som är skadligt för barnets välbefinnande.

Även dagvården och skolan har en undervisnings- och uppfostringsuppgift att stödja elevernas uppväxt till humanitet och etiskt ansvarstagande medlemskap i samhället samt att ge dem kunskaper och färdigheter som behövs i livet.

På dessa sidor har vi också samlat anvisningar om vad som kan göras,

  • om ett barn har köpt en produkt utan föräldrarnas tillstånd
  • om barn stöter på reklam som inte hör till deras värld.

Minderårig köpare
Mobilspel och internet
Reklam
Marknadsföringens metoder
Skolor och daghem


Nyckelord: Barn, Minderårig
Uppdaterad 18.6.2014 Skriv ut