Vid hemförsäljning kan köpet ångras inom 14 dagar

Hemförsäljning är försäljning av en produkt eller tjänst hemma hos konsumenten. Trots namnet behöver hemförsäljning inte ske endast hemma hos konsumenten. Köp, där säljaren och köparen avtalar om köp någon annanstans än i säljarens verksamhetslokal, är också hemförsäljning. Det har ingen betydelse om avtalet ingås på säljarens eller köparens initiativ.

Hemförsäljning är även situationer

  • där säljaren närmar sig konsumenten personligen på gatan för att bjuda ut en vara och avtalet ingås genast därefter i säljarens lokal eller per telefon, e-post eller post
  • där avtalet ingås på en utfärd som säljaren arrangerar så att konsumenten kan bekanta sig med produkten eller tjänsten och som görs i säljfrämjande syfte.    

Hemförsäljning är inte

  • köp där produktens eller produkternas sammanlagda pris är lägre än 30 euro
  • att säljaren kommer till konsumentens hem endast för att exempelvis bekanta sig med objektet eller ta mått, utan att parterna samtidigt ingår själva avtalet.

Kontrollera säljarens uppgifter

Konsumenten har rätt att bestämma vem han eller hon släpper in i sin bostad och vilken tidpunkt som är lämplig för besöket. Gör inga affärer med en person som inte presenterar sig på ett trovärdigt sätt.

Du är aldrig tvungen att köpa något. Något köptvång finns inte, även om säljaren har använt mycket tid för att presentera sin produkt. Det lönar sig alltid att läsa avtalsvillkoren noggrant och i lugn och ro.

Det är möjligt att förhandla om avtalsvillkoren. Om säljaren presenterar produkten med hjälp av broschyrer eller provexemplar, lönar det sig att komma överens om att köpeskillingen betalas först när du har produkten. Betala inte köpeskillingen innan du har fått din egen produkt.

Viktiga handlingar vid hemförsäljning

Säljaren ska ge följande handlingar till konsumenten innan ett avtal om hemförsäljning sluts:

  • Förhandsuppgifter om produkten eller tjänsten som säljs samt säljarens kontaktinformation på papper eller på något annat bestående sätt.
  • Ångerblankett. Konsumenten har rätt att ångra ett hemförsäljningsköp utan att ange orsak inom 14 dagar från ingåendet av avtalet. Enbart returnering av varan anses dock inte längre vara tillräckligt, utan konsumenten ska göra en ångeranmälan på en separat blankett eller på något annat bestående sätt. 

När ett avtal om hemförsäljning sluts måste säljaren ge konsumenten en kopia av avtalsbekräftelsen på papper eller med konsumentens samtycke på något annat bestående sätt.

Uppdaterad 7.7.2014 Skriv ut