Uppsägning och ändring av avgiftsbelagda tv-tjänster

Det är karaktäristiskt för betal-tv-tjänster att deras innehåll kan ändras utan att det är fråga om en ändring av avtalsvillkoren.

En konsument kan i regel inte säga upp ett tidsbestämt avtal före utgången av den avtalade perioden utom i undantagsfall.

  • Konsumenten kan i allmänhet i enlighet med avtalsvillkoren för betal-tv-tjänster säga upp ett tidsbestämt avtal under avtalsperioden om kanalpaketens innehåll inte behålls så likartade som möjligt och inte är tillräckligt mångsidiga och således inte längre motsvarar den tjänst som konsumenten från början skaffade.
  • Konsumenten har i regel rätt att säga upp ett avtal om konsumenten har drabbats av betalningssvårigheter på grund av sjukdom eller arbetslöshet eller av ett annat skäl som inte beror på konsumenten själv. Det är då fråga om ett s.k. socialt prestationshinder. I dessa fall har företaget endast rätt att debitera de avgifter som har genererats fram till det att avtalet upphör.

Ett avtal som gäller tills vidare kan alltid sägas upp och upphör när uppsägningstiden går ut.

Reklamering över fel i tjänst
Att säga upp ett avtal
Ångerrätt vid distansförsäljning
Reklamation om omotiverad faktura


Uppdaterad 21.9.2015 Skriv ut