Gåvor och presentkort

Om du är osäker på att din gåva är den rätta, kontrollera på förhand om varan kan returneras eller bytas. Kontrollera också bruksanvisningarna och garantin.

Man kan endast få tillbaka pengarna för en felfri vara om säljaren har beviljat returrätt eller om det är frågan om en vara som har beställts via distansförsäljning.

Gåvor som har köpts i en affär

En felfri vara som har köpts i en affär kan inte alltid returneras eller bytas till en man tycker bättre om. Gåvan kan bytas eller returneras endast om

  • säljaren har beviljat retur- och bytesrätt för en felfri vara. Det är helt frivilligt för affären att bevilja en sådan rätt. Detta betyder att affären helt fritt kan fastställa villkoren för returneringen eller bytet. Affären kan till exempel kräva att kvittot uppvisas då den som har fått gåvan vill byta eller returnera en felfri vara.
  • säljaren har gått med på öppet köp. I detta fall kan kunden returnera varan senast på det angivna datumet och få pengarna tillbaka. Det är skäl att tydligt anteckna returrätten, avtalade datum och övriga villkor, t.ex. på kvittot.

Man kan häva köpet av en vara som har beställts i affären om den beställda varan ännu inte har levererats. Då kan säljaren ha rätt till ersättning. I beställningsavtalen har ofta antecknats vilka följderna av avtalsbrott är.
Att häva ett köp

Gåvor som har beställts från en webbutik eller via postorder

Då det gäller distansförsäljning – telefonförsäljning, postorder, webbutik eller TV-shop – har konsumenten rätt att bekanta sig med varan i 14 dagar och ångra köpet utan att ange orsak om han eller hon så önskar. Att bekanta sig med betyder att man får prova varan på samma sätt som i affären, inte som om den redan var egen. Man kan till exempel meddela via e-post att man returnerar varan och sedan skicka den med posten.

Också inom distansförsäljning finns det begränsningar för returrätten, därför är det skäl att omsorgsfullt läsa avtalsvillkoren. Returrätten gäller till exempel inte för måttbeställda varor som har tillverkats enligt kundens önskningar, inte heller för ljud- och bildinspelningar eller datorprogram om sigillet har brutits.
Distansförsäljning

Garanti

Garantin förblir i kraft även om varan byter ägare. Garantin är alltså inte begränsad till den som köper varan.

Det faktum att garantikvittot eller annat verifikat över beviljad garanti eventuellt förkommer befriar inte säljaren från felansvaret. Om gåvan har ett fel kan man inlämna reklamation till säljaren, importören eller tillverkaren även om gåvan från början inte överhuvudtaget har beviljats garanti.
Garanti

Presentkort

Kontrollera om presentkortet innehåller begränsningar: hur länge det är i kraft, vilka affärer det gäller i och om det kan användas under realisationer. Klarlägg också om presentkortet måste användas till det fulla beloppet på en gång eller om det kan fördelas på flera inköp eller om man kan få den del som inte används som kontanter.
Presentkort

Värdepapper

Den som ger värdepapper, till exempel aktier eller fondandelar som gåva bör säkerställa med banken på vilket sätt man tryggar att kapitalet bibehålls samt vilka rättigheter man har att göra uttag och vilka skattepåföljder som gäller.


Nyckelord: Lahja, Lahjakortti
Uppdaterad 24.6.2014 Skriv ut