Telefon- och bredbandsabonnemang

Telefon- och internetanslutningar är tjänster som enligt lagen skall vara tillgängliga för alla. Anslutningen kan kopplas med kabelansluten eller trådlös teknik. Mer information om rätt till ett telefon- och bredbandsabonnemang hittar du på Kommunikationsverkets webbplatsen.

När det gäller frågor kring ditt abonnemang bekanta dig med din operatörs avtalsvillkor som definierar parternas rättigheter och skyldigheter. Av abonnemangets avtalsvillkor framgår bl.a. förfaringssätten och dina rättigheter vid fel- eller förseningssituationer och vid ändring av avtalsvillkoren samt konsekvenserna av en obetald faktura.

På dessa sidor får du instruktioner för vanliga problemsituationer som ägaren av en telefon- eller bredbandsabonnemang kan stöta på.

Löptid för abonnemangsavtal och uppsägning
Uppbindning
Byte av operatör och nummerportering
Annullering av mobilinnehållstjänster och problemsituationer
Fakturering

Om du har problem med att få en telefon- eller internetanslutning att fungera eller om leveransen av anslutningen dröjer, se våra anvisningar:

Försenad leverans
Funktionsproblem

Uppdaterad 25.6.2014 Skriv ut