Försäljning och köp av tv-apparat

Säljarens ansvar

Säljaren är skyldig att berätta om kompatibilitet mellan tv-utrustning och -tjänster samt sändningsteknik. Säljaren ska bland annat ge kunden tydlig, omfattande och aktuell information om egenskaperna hos och eventuella begränsningar i utrustningen vad gäller tv-tjänsternas tillgänglighet (t.ex. kanalpaket, webbtv-tjänster).

Om tv-mottagaren inte motsvarar vad som överenskommits eller syftet, kan konsumenten kräva att företaget kompenserar för bristen.
Fel eller brit på en vara

Tips för tv-köpare

Eftersom utrustning, tjänster och sändningsteknik ständigt utvecklas, lönar det sig för tv-köpare att göra klart för sig vilka behov och önskemål man har innan man går på tv-shopping. Viktiga faktorer att beakta är i allmänhet:

 1. Möjligheten att se högupplösnings- eller HD-sändningar.
  Mer information om HD-teknikens utbredning finns på http://www.hdtvopas.fi
 2. Möjligheten att se på betal-tv-kanaler. För att se betal-tv-kanaler måste tv-apparaten ha en plats för kortläsare som är kompatibel med betal-tv-operatörens programkort. 
 3. Möjligheten att se på webb-tv-tjänster. Fastän det skulle vara fråga om en smart-tv som möjliggör surfande på internet kan man inte med alla modeller se på alla tjänster. 
 4. Ingångar (t.ex. hdmi, scart, usb). Ingångarna gör det möjligt att bland annat koppla ett bredbandsabonnemang till teven samt koppla ihop en hemmabio, kamera eller andra apparater med teven.
 5. Möjligheten att spela in program. 

Läs mer:
HDTVOPAS.fi
Kaikki televisiosta (på finska)
testatutlaitteet.fi (på finska)

Övergången till HDTV och terminaler

Televisionens antennät kommer från och med 31.3.2020 helt och hållet att övergå till sändningstekniken DVB-T2 som möjliggör HD, dvs. högupplöst bild. Betalkanalerna kommer att övergå till DVB-T2-sändningar tidigare än övriga kanaler.

En del av antennhushållen har redan de anordningar som krävs av omändringen och behöver därför inte nödvändigtvis göra nya anskaffningar. Konsumenter i antennhushåll som ännu inte har en TV-apparat eller en digitalbox för högupplösningsbildtransmission måste skaffa en sådan innan övergången.

Konsumenten bör före ett köp av en ny TV-apparat eller digitalbox kontrollera om de apparater som redan är i bruk är försedda med en DVB-T2-tuner, som gör det möjligt att följa TV-programmen även efter övergången.

Saken kan kontrolleras på följande sätt:

 • Om det av apparatens tekniska data framgår att den är försedd med DVB-T2-tuner, kan man med den aktuella apparaten se TV-program även efter övergången.

  Man kan kontrollera saken på webbplatsen www.testatutlaitteet.fi (på finska). Webbplatsen visar alla testade tv-mottagare för såväl kabel- som antennätet samt information om huruvida apparaten är försedd med en tuner som uppfyller DVB-T2-standarden.

 • Om tv-apparaten eller digitalboxen saknar DVB-T2-tuner, kan man genom att köpa en digitalbox försedd med DVB-T2-tuner fortsätta använda den gamla tv-apparaten.

Märkningarna Antenna Ready HD och Cable Ready HD anger att tv-apparaten kan visa HD-sändning.

 • Märkningen Antenna Ready HD anger att man med tv-apparaten kan se på HD-sändning i  antennätet. Om tv-apparaten saknar denna märkning kan man alternativt se på HD-sändning genom att koppla en digitalbox med märkningen Antenna Ready HD till tv-apparaten.
 • Märkningen Cable Ready HD anger att man med tv-apparaten kan se på HD-sändning i kabel-tv-näten. Om tv-apparaten saknar denna märkning kan man alternativt se på HD- sändning genom att koppla en digitalbox med märkningen Cable Ready HD till tv-apparaten.


Läs mer:
HDTVOPAS.fi
Kaikki televisiosta (på finska)
testatutlaitteet.fi (på finska)

Ändringar och HD-sändningar i det markbundna tv-nätet (Kommunikationsverket)
Mottagning och distribution av televisionsprogram


Uppdaterad 29.9.2015 Skriv ut