Prisinformation

Prisets anmälningsskyldighet och -sätt påverkas centralt av om det är fråga om en vara eller en tjänst och i vilka kanaler den marknadsförs. Prisets anmälningsskyldighet kan för olika varor och tjänster vara olika och den kan vara beroende av det utnyttjade försäljningssättet.

Pris på varor på detaljförsäljningsplatser och i skyltfönster

Varornas försäljnings- och jämförpris ska meddelas på detaljförsäljningsplatsen och i ett skyltfönster i dess omedelbara närhet samt i webbshopen.

Prisinformationen ska stå på produkten, dess omslag eller separat intill varan, i en prislista eller på annat motsvarande sätt i omedelbar närhet av varan.

Priset ska märkas tydligt och individuellt så att det inte går att ta miste om produkt eller förpackning. Märkningen ska vara tillräckligt stor och lätt för konsumenten att märka det.

Prisförteckning över tjänster ska vara framlagd

En prisförteckning för tjänster ska vara framlagd i affärslokalen och på webbplatsen där handel idkas. Konsumenten ska lätt kunna märka prisförteckningen och den ska i mån av möjlighet även synas utanför affärslokalen.

Om tjänster erbjuds eller utförs annanstans än i affärslokalen eller på webbplatsen ska en prislista förevisas på begäran. Förpliktelsen att ha prisförteckningen framlagd berör de tjänster och finansieringstjänster som avses i lagen om tillhandahållande av tjänster.

Lagen om tillhandahållande av tjänster tillämpas exempelvis på följande tjänster:

 • bilskoletjänster
 • flyttnings- och biluthyrningstjänster
 • jurist- och advokattjänster
 • turismtjänster inklusive resebyråer
 • förmedling av fastigheter och hyreslägenheter
 • tjänster på sportcentra och i nöjesparker
 • byggnadstjänster
 • installations- och servicetjänster av maskinvaror
 • tjänster inom inkvarterings- och restaurangbranschen
 • utbildningstjänster
 • fordonsbesiktning
 • städningstjänster
 • veterinärtjänster
 • frisörtjänsterFörordning om prisinformation i marknadsföringen av konsumtionsnyttigheter

Prisinformation vid distansförsäljning

Vid distansförsäljnings ska konsumenten i god tid före avtalet ingås informeras om i alla fall priset på produkten eller tjänsten, expeditionskostnaderna och betalningsvillkoren samt om de kostnader som uppstår vid användningen av distanskommunikation.

Med distansförsäljning avses telefonförsäljning, postorderförsäljning och webbhandel som sker per e-post, telefon eller med andra kommunikationsmedier. Distansförsäljning har vissa undantagsregler jämfört med normal handel.

Prisinformation för flyg, lägenheter, kommunikationstjänster m.m.

Det finns speciallagstiftning gällande prisinformation för flyg, paketresor, bostäder, betaltjänster, taxitjänster, tobak, alkohol och exempelvis elektriska kommunikationstjänster eller för prisförteckningar för tjänster och de fastställer undantagen för de allmänna bestämmelserna angående prisinformation.

Pris gällande tidsbunden tjänst

När ett avtal marknadsförs som tidsbundet ska totalpriset som anges gälla hela perioden, exempelvis 12 månader. I samband med detta ska information om avtalets tidsbundenhet samt betalningsvillkoren anges, så som exempelvis betalningsraten som uppbärs månatligen.
Att avtala om priset för tjänster
Angivande av priset för telefonservice

Uppdaterad 13.6.2014 Skriv ut