Realisation och erbjudanden

Konsumenten ska i affären alltid få veta det slutliga priset. I samband med realisationer avser detta det nedsatta priset.

Försäljningspris på realiserad produkt

Realisationen räknas från det pris som tidigare uppburits i samma affärsplats och för samma produkt, omedelbart innan realisation.

Det räcker inte om man för produkten endast meddelar ett tidigare pris och en realisationsprocent och att det slutliga priset framgår först vid kassan. Det tidigare uppburna priset måste nödvändigtvis inte meddelas i samband med realisationspriset över huvudtaget.

Om affären i verkligheten aldrig har uppburit det onedsatta priset strider realisationsuttrycket mot lagen. Detta är exempelvis fallet om den realiserade produkten eller produktgruppen aldrig i affären sålts för det meddelade gamla priset (rekommenderat återförsäljningspris, kruxpris m.m.) eller om affären konstant gör reklam med uttryck som realisations- eller utförsäljning, renoveringsrea, prisskräll eller dylikt.

Om produktens pris fortsättningsvis under realisationen ännu sänks, räknas tilläggsrabattens storlek utgående från det redan nedsatta priset.

Om man vill göra reklam för rabatter som är i genomsnitt större (exempelvis rabatter på ca 70 % - 80 %), ska man i marknadsföringen meddela vilka produkter som berörs av rabatten och hur mycket produkter som finns till salu. Det är vilseledande att göra reklam för stora rabatter som i verkligheten berör endast en liten del av alla produkter som omfattas av realisationen.

Realisationens längd och andra begränsningar

Realisationspriserna ska vara verkliga. En realisation som pågått för länge betyder att de realiserade priserna blir fast priser på köpstället, så realisationsprisinformationen kan inte vara fortgående.

En realisationsförsäljning får pågå högst 2 månader i ett sträck.

  • Under ett kalenderår får realisationsförsäljningar högst vara i totalt tre månader.
  • Den godkända längden för en realisation kan i någon mån variera beroende på bransch och produkt. Den godkända längden kan påverkas av omständigheterna, så som säsongsväxlingar.

Uttrycket realisation ska oftast inte användas om det är fråga om;

  • en produkt som endast enligt säsong är till salu under korta perioder. Exempelvis för fyrverkerier hinner det inte bildas ett sådant pris som skulle ha varit det normala uppburna priset före försäljning innan försäljning med realiserade priser inleds.
  • öppnande av tillfälligt försäljningstillfälle eller affärsställe
  • livsmedel eftersom priserna på dem varierar ofta så realisation på dem kommer oftast inte i fråga.
  • nya individuella produkter som inte sålts förut, exempelvis värdetavlor eller begagnade produkter. Eftersom priset på en begagnad produkt ofta fastställs utgående från skick, och för att produkten i fråga i verkligheten inte har sålts till ett tidigare pris före priset meddelas vara nedsatt.

Vid marknadsföring av begagnade eller individuella produkter kan man ändå syfta på förmånliga priser. Exempelvis "prisnivå sjunkit" eller "vi kollade priserna"-uttryck kan användas om påstående om nedsatta priser verkligen stämmer.


Nyckelord: Erbjudande, Pris, Realisation
Uppdaterad 13.6.2014 Skriv ut

Riktlinjer

Riktlinjerna innehåller information om tillämpning av stadganden.