Researrangör

Researrangören ansvarar alltid för hela alla tjänster som ingår i paketreseavtalet. När resenären debiteras förhandsavgifter* ska en säkerhet ställas för verksamheten.

*Förhandsavgifter är anmälningsavgifter och slutbetalningar som konsumenterna debiteras innan resans början, inklusive betalningar som researrangören gjort till sina underleverantörer.

Återförsäljare åt en utländsk researrangör

En återförsäljare åt en utländsk researrangör säljer för sin utländska huvudmans del de paketresor som  arrangören har satt ihop

Incoming-verksamhet

Incoming-verksamhet d.v.s. resor som från utlandet riktas till Finland kräver i regel inte registrering i registret över paketreserörelser. Affärsverksamheten ska ändå vara ordnad så, att bokningen har gjorts och resan har sålts i sin helhet i den utländska avgångsstaten.