Registret över paketreserörelser

Kontrollera researrangörens tillförlitlighet i registret över paketreserörelser

Innan man köper en paketresa är det skäl att alltid kontrollera att researrangören finns i det register över paketreserörelser som upprätthålls av Konkurrens- och konsumentverket.

I registret över paketreserörelser kan man också kontrollera på vilket sätt researrangören har meddelat att man tryggar de pengar som resenärerna har betalat.

Att använda registret

Fyll i researrangörens namn i sökfältet nedan. Om du inte känner till hela namnet kan du också söka på en del av namnet. Sökresultatet omfattar inte enbart researrangörens officiella namn utan också de namn på bifirmor som har anmälts till Konkurrens- och konsumentverket.

Genom att lämna sökfältet tomt och trycka på "sök"-tangenten får du fram hela registret. Använd parentes för att söka ord som ligger i närheten av varandra, t.ex. "resa xyz".

Registrets symboler

  Researrangörens verksamhet är i ordning.
  Researrangörens verksamhet är inte till alla delar i ordning. Det är skäl för resenären att noggrannare utreda researrangörens situation innan han/hon köper en resa.

Sök researrangörer

Uppdaterad 22.5.2014 Skriv ut

Valmismatka.fi -logo