Resenärens konsumentskydd

Resenärens rättigheter påverkas av huruvida resenären köper en paketresa eller reser på egen hand.

På en paketresa är researrangören ansvarig för de tjänster som ingår i resan, såsom för transporter och inkvartering.

Om det förekommer brister vid annat resande än vid resande som anknyter till en paketresa, ska klagomål om dessa brister framföras hos det företag som ansvarar för resan. Resenärens rättigheter i kollektiva trafikmedel beror på vilket trafikmedel eller vilken form av resande det handlar om.

Uppdaterad 22.5.2014 Skriv ut