Båtpassagerarens rättigheter vid försening och inhibering

På dessa sidor får du instruktioner om hur du ska gå till väga om din båtresa försenas eller inhiberas samt information om skadestånd.

Rederibolagets och terminalernas representanter är skyldiga att informera resenärerna om deras rättigheter. Ta alltså kontakt med dem om du inte på annat sätt får den information du behöver.

En del av resenärens rättigheter gäller inom hela EU och en del rättigheter är nationella.

Rättigheter innan båten avgår

Eftersom rederibolagens avbokningsvillkor för resor varierar lönar det sig att så fort som möjligt att ta kontakt med rederibolaget om du vill avboka en resa.
Om du själv avbokar en resa
Om avgången från hamnen försenas med över 90 minuter eller ställs in kan du kräva att rederibolaget erbjuder måltider och övernattning samt en ny resrutt eller återbetalning av biljettpriset.
Inhibering eller försening av en resa (gäller inom hela EU)

Rättigheter efter en resa

Om båtens ankomst till destinationen är försenad kan du kräva 25–50 % av biljettpriset.
Försening av en resa (gäller inom hela EU)

Du kan kräva skadestånd för bl.a. personskador, de skador som en försening har orsakat dig och resegodsskador.
Skador som inträffat under en resa eller som resan orsakat

Paketresor

En paketresa ger merskydd för passageraren i händelse av problem. Båtresan kan vara en del av en paketresa, varvid resan omfattas av ett skydd i enlighet med paketresevillkoren från köpet tills resan upphör, bland annat avbokningsrätt och hjälp i problemsituationer.

En paketresa är vanligen en kombination av turisttjänster som köps som ett paket, t.ex. ett resepaket som omfattar en båtresa tur och retur och övernattning på hotell i besökslandet.
Dina rättigheter vid paketresor

Uppdaterad 25.6.2014 Skriv ut