Rättigheters giltighet

Rättigheterna är i kraft på passagerarfartyg till havs och på inre vattenvägar när

  • ombordstigningen sker i en hamn i ett EU-land
  • ombordstigningen sker utanför EU och avstigningen i en hamn inom EU och företagets hemvist är i ett EU-land.

En del av rättigheterna gäller inte på kryssningar med mer än 2 övernattningar på fartyget. I sådana fall kan du åberopa avtalsvillkoren för resan.

Rättigheterna gäller inte på fartyg

  • som får transportera max. 12 passagerare
  • som har en besättning på under 3 personer eller vars trafikerade sträcka är under 500 m i en riktning
  • som används vid utflykter eller rundturer eller inte färdas med maskinkraft, bl.a. historiska fartyg.

Rättigheterna grundar sig på EU:s förordning 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar.