OBS!

De rättigheter som anknyter till inställda flygturer tillämpas på alla inrikes- och utrikesflyg från flygplatser inom EU. På flygturer från land utanför EU tillämpas dessa rättigheter enbart för flygbolag inom EU.