OBS!

Vid sidan av dessa anvisningar bör du bekanta dig med de anvisningar flygbolaget ger.