Paketresa

På dessa sidor finns information till den som köper en paketresa om köp av resa samt instruktioner för att avhjälpa sådana problem som köpare av resor kan råka ut för.

En paketresa är en kombination av resetjänster som i allmänhet köps som ett paket. En paketresa som säljs av en resebyrå utgörs exempelvis av

  • flyg och hotell
  • hotell och turisttjänst, exempelvis en formel 1-biljett, en kurs i dykning eller en hyrbil
  • en resa som skräddarsys efter resenärens önskemål

På en paketresa har resenären ett skydd i enlighet med villkoren för paketresor från köpögonblicket till resans slut, bland annat avbokningsrätt och hjälp i problemsituationer. Researrangören är ansvarig för de tjänster som ingår i resan, såsom för transporter och inkvartering.

Om det förekommer brister i annat resande än i resande som anknyter till en paketresa, ska klagomål om dessa brister framföras hos det företag som ansvarar för resan. Resenärens rättigheter i kollektiva trafikmedel beror på vilket trafikmedel eller vilken form av resande det handlar om.

Kontrollera i registret att resebyrån är pålitlig

En paketresa betalas i allmänhet på förhand och därför lönar det sig att kontrollera att resebyrån är pålitlig i Konkurrens- och konsumentverkets register över resebyråer före köpet av resan.

Resebyrån ska berätta för resenären huruvida det är fråga om en paketresa. En paketresa kan också identifieras med hjälp av den logotyp för paketresor som används på resehandlingarna.

Researrangören ansvarar för hela "paketet"

Researrangören ansvarar alltid för hela det resepaket som ingår i avtalet. Ansvaret kan inte överföras på underleverantörer som behövs för att sammanställa paketresan, såsom på transportföretaget eller inkvarteringsrörelsen eller på en annan resebyrå.

  • När konsumenter debiteras förhandsavgifter ska en säkerhet ställas för verksamheten.
  • Om paketresorna betalas efter resan kan researrangören befrias från skyldigheten att ställa säkerhet.

En reseförmedlare agerar alltid för en i resebyråregistret upptagen researrangörs räkning. Om en reseförmedlare utbjuder paketresor för egen räkning ska förmedlaren anmäla sig som researrangör. Också försäljning för egen räkning, dvs. anordnande av resa, är sådan verksamhet där delarna av paketresan som säljs, till exempel inkvartering, transporttjänst eller annan turisttjänst, köps som underleverans av en annan researrangör.

Även försäljning av presentkort som berättigar till köp av paketresa förutsätter att säljaren anmäler sig som researrangör.

En förmedlare för en utländsk researrangör förmedlar sin utländska huvudmans resor i Finland. Vad gäller ställande av säkerhet är det skillnad på om den utländska huvudmannen finns i ett EES-land eller i något annat land, till exempel i Ryssland eller Kina.

Om ett företag säljer eller utbjuder flygtransporter i eget namn utan tillstånd för lufttrafikföretag ska företaget anmäla sig till resebyråregistret. Även utbjudande av enbart sittplatser (seat only) på charter- eller semesterflyg jämställs med anordnande av resa.

Uppdaterad 22.5.2014 Skriv ut