Man kan inte själv avgiftsfritt avboka en paketresa

Avtal gällande en paketresa binder resenären först då han/hon har betalt reserveringsavgiften. Om man inte har betalt reserveringsavgiften kan resebyrån inte kräva någon form av avgift då resan avbokas.

Om resenären har betalt reserveringsavgiften, kan resenären enligt lagen om paketresor och de allmänna paketresevillkoren avboka resan enligt följande:

  • På grund av ett oöverstigligt hinder, dvs. resenären är förhindrad att delta i resan till följd av en oväntad och allvarlig händelse. På grund av egen, reskamratens eller nära anhörigs sjukdom kan resan avbokas genom att betala expeditionsavgiften.
  • På grund av omständigheter på resmålet, om resenären har skäl att tro att resan inte kan genomföras planenligt utan att utgöra risk för resenärens hälsa eller liv. En välgrundad orsak är till exempel att myndigheterna anser det motiverat att rekommendera begränsning av resor.
  • På grund av ändringar som researrangören gjort då researrangören i väsentlig grad har höjt resans pris eller ändrat researrangemangen.

Dessutom har resenären då man tillämpar de allmänna resevillkoren rätt att avboka resan utan särskild orsak, varvid resenären är tvungen att betala en allt större del av resans pris ju senare han/hon meddelar om avbokningen.

Man bör meddela researrangören om avbokningen så snabbt som möjligt.

Uppdaterad 17.6.2014 Skriv ut