Resenärens och researrangörens rätt att avbryta en resa

Resenären kan avbryta en resa p.g.a. hälso- eller säkerhetsrisk

1. Resenären har rätt att avbryta resan, om han/hon har skäl att tro att resan inte kan förverkligas utan att utgöra risk för hans/hennes hälsa eller liv.

Ett särskilt vägande skäl att avboka resa är då myndigheterna rekommenderar att man undviker ifrågavarande resmål på grund av hälsorisker. Information om säkerheten på resmålet och annan information som berör resmålet får man från utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Researrangören ska bistå resenären vid arrangemangen för returtransport och sträva efter att begränsa skada eller olägenheter för resenären. Om researrangören inte kan bistå vid arrangemangen för returtransport kan resenären själv ordna returtransporten ska resenären sträva efter att begränsa de kostnader och annan skada som resebyrån ansvarar för.

2. Resenären har också rätt att avbryta resan om researrangören grovt försummar sina skyldigheter resans förverkligande visar sig vara så felaktigt att resan inte motsvarar det ursprungliga syftet.

Researrangören måste utan dröjsmål arrangera och betala resenärens returtransport. Transporten måste ordnas med motsvarande transportmedel enligt vad som ursprungligen avtalats till den plats varifrån resan inletts eller till annan överenskommen ort.

Researrangören kan avbryta resan på grund av hälso- eller säkerhetsrisk

Researrangören har rätt att avbryta resan eller göra andra nödvändiga ändringar i resprogrammet om resans förverkligande enligt vad som avtalats väsentligt har försvårats på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, strejk eller motsvarande situation på resmålet eller i närheten av detta eller om resan inte kan förverkligas utan att riskera resenärens liv eller hälsa.

Gottgörelse för avbruten paketresa

Om en resa avbryts eller reseprogrammet ändras ska researrangören återbetala till resenären den del av resans pris som motsvarar de tjänster som resenären inte har fått.

Prisavdraget beräknas från den tidpunkt då omständigheterna förändrades i väsentlig grad. Den del av priset som ska återbetalas kan beräknas genom att subtrahera de utestående resdagarna från det sammanlagda antalet resdagar och dra av en andel av det totala priset på resan i samma proportion.

En resenär har också rätt att få gottgörelse för andra på förhand överenskomna tjänster som resenären inte har fått, såsom för måltider, utfärder eller avtalad inkvartering. Researrangören ska vid behov kunna visa upp en utredning över hur priset på tjänsten fastställdes.

Researrangören får inte dra av expeditionskostnader eller andra kostnader som avbrottet av resan orsakat från den del av priset som återbetalas till resenären.

Researrangören behöver inte ersätta tjänster som kunden hunnit själv beställa i resmålet av någon annan aktör än av researrangören.

Uppdaterad 19.6.2014 Skriv ut