Resenärens rättigheter i lag, de allmänna paketresevillkoren och de speciella villkoren

Resenärens rättigheter på en paketresa bygger på lagen om paketresor.

Konkurrens- och konsumentverket och Finlands resebyråförbund har dessutom avtalat om allmänna paketresevillkor, vilka åtminstone de researrangörer som hör till förbundet har förbundit sig att följa. Villkoren tillämpas på resor som är längre än 2 dygn.I specialsituationer kan researrangören använda avtalsvillkor som avviker från de allmänna paketresevillkoren. Specialvillkoren får inte stå i strid med lagen om paketresor.

Med tanke på möjligheten att det uppstår problem lönar det sig att studera resans avtalsvillkor före resan.
Lagen om paketresor (1079/1994)
Lagen om paketreserörelser (939/2008)
EG:s förordning om kompensation till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar
Direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang
Allmänna paketresevillkor

Uppdaterad 23.6.2014 Skriv ut