Reglerna för paketresor varierar från land till land

Om resan har anskaffats från ett annat EU-land, kontrollera innan du köper resan att ifrågavarande företag är registrerat och har ställt säkerhet i ifrågavarande land. På resebyrån kan du fråga om kontaktuppgifter till myndigheterna.

Hjälp kan fås

Om det uppstår problem med resebyrån efter att man har köpt resan kan konsumenten ta kontakt med:

Konsumentrådgivningen som kan ge råd om hur problemet kan lösas
Konsumentrådgivningen

Konsumenteuropa i Finland, som fungerar som clearingcentral i gränsöverskridande tvistemål inom EU. Nätverket av EU:s clearingcentraler verkar i varje medlemsland inom unionen samt i Norge och på Island.
Konsumenteuropa i Finland

Om resan har köpts i ett land utanför EU kan konsumenten ta kontakt med finska ambassaden eller konsulatet i ifrågavarande land, där man bland annat kan få nödvändiga kontaktuppgifter för att sköta ärendet.

Uppdaterad 23.6.2014 Skriv ut