Researrangörens rätt att ställa in en resa

En researrangör har rätt att ställa in en paketresa

  • om en myndighet rekommenderar att man undviker att resa till området i fråga. För att skydda resenärernas hälsa får en researrangör utnyttja sin rätt att inställa en resa också i en omfattning som överskrider rekommendationerna.
  • om researrangörens möjligheter att genomföra resan på avtalat sätt har väsentligt försvårats på grund av en naturkatastrof som skett i resmålet eller dess närhet.

Researrangören ska informera resenären om en inställd resa så snart som möjligt. Researrangören ska utan dröjsmål återbetala de belopp som resenärerna betalat. Researrangören behöver inte ersätta resenären för kostnader eller annan skada som inställandet av resan eventuellt medför för resenären, när resan inställs på grund av en omständighet som ska betraktas som ett oöverstigligt hinder.

Ersättande resa

Resenären får kräva en ny motsvarande resa till det pris som han har betalt för den ursprungliga resan, om detta inte är oskäligt för researrangören. Om den ersättande resans pris är lägre än priset på den ursprungligen avtalade resan eller om den ersättande resan inte omfattar de ursprungligen avtalade tjänsterna, ska prisskillnaden eller den del av priset som motsvarar de uteblivna tjänsterna återbetalas till resenären.

Med motsvarande resa avses en resa som till sin nivå och sitt värde är minst av samma typ som den inställda resan. Resan behöver inte riktas till samma resmål eller ens samma land.

Uppdaterad 19.6.2014 Skriv ut