Att köpa en bostad

Innan du köper en bostad ska du utreda alla frågor som gäller bostadens verkliga pris, tomten och din egen betalningsförmåga. På så sätt undviker du eventuella tråkiga överraskningar. När du köper en bostad köper du ofta också en liten andel i ett aktiebolag.

Kontrollera följande uppgifter innan du köper en bostad

Bostadens skuldfria pris

 • Det skuldfria priset består av försäljningspris och ett eventuellt lägenhetsspecifikt husbolagslån. Försäljningspriset är det som du betalar direkt till säljaren och det lägenhetsspecifika husbolagsslånet är det du betalar i finansieringsvederlag.
 • Bostaden kan vara belägen på en egen tomt eller på en hyrestomt och detta påverkar bostadspriset. En bostad på en egen tomt kostar ofta mer än en motsvarande bostad på en hyrestomt. Hyran för en hyrestomt kan visserligen stiga i framtiden enligt villkoren i tomthyresavtalet.

Din egen betalningsförmåga och de totala kostnaderna för bostaden

 • Vilken typ av bostad räcker dina pengar till?
 • Fäst uppmärksamhet vid bostadens skuldfria pris, dvs. det pris som du ska betala.
 • Fäst uppmärksamhet vid de totala boendekostnaderna. Boendeutgifterna förefaller små till en början om du endast betalar räntorna på lägenhetsspecifika husbolagslånet. När amorteringarna på bolagslånet börjar, ibland först när det gått flera år efter inflyttningen, kan finansieringsvederlaget stiga med flera hundra euro i månaden.
 • Din betalningsförmåga måste också räcka till för eventuella räntehöjningar.
 • Du kan också ansöka om bostadslån hos banken, med hjälp av vilket du betalar bort låneandelen till husbolaget. Förhandla om bostadslånet och dess villkor med din bank och jämför om banklånet eller husbolagslånet är ett förmånligare alternativ för dig.

Vederlag

 • Hur mycket är det lägenhetsspecifika vederlaget och vad består det av?
 • Om byggnaden är belägen på en hyrestomt, hur mycket är det lägenhetsspecifika hyresvederlaget för tomten?
 • Hur mycket kommer finansieringsvederlaget att bli per månad efter husbolagslånets amorteringsfria period?
 • Vilka andra kostnader ska betalas varje månad, t.ex. vattenavgifter, bilplats, bastuavgift?

 Tomtens ägarförhållande

 • Är byggnadens tomt en egen, en hyrestomt eller en valfri hyrestomt?
 • Vem äger tomten om den inte är egen?
 • Vad är inlösningspriset för den lägenhetsspecifika andelen av den valfria hyrestomten?
 • Vad består inlösningspriset för en valfri hyrestomt av och vilka andra kostnader måste du eventuellt betala, och vilka andra villkor gäller för den?
 • Hur lång är hyrestiden för tomten?
 • Hurdana är hyreshöjningsvillkoren?
 • Vad händer när hyrestiden löper ut?
 • Är tomthyresavtalet förknippat med prisbegränsningar vid återförsäljning av bostadsaktiebolagets aktier?

Husbolagets ekonomiska situation

 • Studera husbolagets senaste bokslut. Utöver den egna bostaden lönar det sig också att sätta sig noggrant in i det kommande husbolaget.
 • Utredningen av underhållsbehovet och bokslutet säger mycket om husbolagets skick och ekonomiska situation.
 • Ta reda på vilka renoveringar som gjorts och vilka reparationsbehov som planeras.

Byggnadsplan för området

 • Är området färdigt byggt eller planeras till exempel en byggnad som täcker utsikten eller en ändring av parkområdet?
 • Information om planläggningen finns på kommunens webbplats.

Fråga säljaren, disponenten och fastighetsförmedlaren. Sätt dig in i husbolagets senaste bokslut, tomtens hyres- och inlösningsvillkor och planläggningen.