Nya bostäder

Att köpa en bostad

Innan du köper en bostad ska du utreda alla frågor som gäller bostadens verkliga pris, tomten och din egen betalningsförmåga.

Fel i ny bostad

Vid årsgranskningen av en ny bostad kartläggs byggnadens och bostädernas skick och eventuella fel.

Dröjsmål med färdigställandet av en ny bostad

Färdigställandet av en ny bostad får fördröjas med högst 30 dagar från den uppskattade tidpunkten.

Bostad på valfri hyrestomt

Som aktieägare i ett bostadsaktiebolag kan du antingen betala ett tomthyresvederlag till bostadsaktiebolaget eller lösa in en lägenhetsspecifik del av hyrestomt

Husbolagslån för nya bostäder

Ett lån från husbolaget gör att försäljningspriset på en ny bostad förefaller förmånlig och aktieägarens personliga skuld mindre.

Säkerheter för nya bostäder

Den stiftande delägaren av nya bostadsaktier ska ställa säkerheter i byggnadsskedet och därefter.

Insolvenssäkerhet

Insolvenssäkerhet skyddar husbolaget och bostadsaktieägarna.