Alternativ vid tvister

Om du har klagat hos företaget, men tjänsteleverantören förnekar att tjänsten innehåller fel och inte går med på att gottgöra dig, kan du försöka bevisa felet på annat sätt och ansöka om gottgörelse.

1. Du kan kontakta konsumentrådgivningen, som kan göra en preliminär bedömning av felet utgående från din information, till exempel en muntlig beskrivning eller fotografier. Konsumentrådgivningen gör ändå inte kundbesök för att reda ut om en tjänst innehåller ett fel.

2.  Du kan anlita en opartisk expert för att utreda om arbetsprestationen är bristfällig. Om experten konstaterar att arbetsprestationen är bristfällig, kan du kräva att felet korrigeras. Säljaren har rätt att korrigera felet, om han eller hon utan dröjsmål erbjuder sig att göra det.

Köparen har rätt att vägra att felet korrigeras om det skulle orsaka märkbart besvär, om företaget inte kan göra korrigeringen tillräckligt snabbt eller om företagets yrkeskompetens är klart bristfällig.

Om säljaren inte utnyttjar sin rätt att korrigera felet, kan du kräva att säljaren sänker priset. Prisavdraget måste motsvara felet, till exempel vara lika stort som de uppskattade reparationskostnaderna. Utöver att korrigera felet eller sänka priset är företaget skyldigt att ersätta konsumenten för kostnaderna för utredning av felet, till exempel för anlitande av en expert.

3. Du kan låta någon annan tjänsteleverantör korrigera felet och senare kräva att företaget ersätter de kostnader som reparationen eller det nya arbetet ger upphov till. Det lönar sig att be det företag som utfört reparationsarbetet om ett skriftligt utlåtande för att bevisa att det har förekommit ett fel i arbetet.

När kan konsumentrådgivningen vara till hjälp?

Om problem uppstår kan du vända dig till konsumentrådgivningen när du som privatperson har avtalat med ett företag om att en tjänst ska utföras.

Observera att renoveringar eller andra tjänster som bostadsaktiebolag beställt av ett renoveringsföretag inte är avtal om konsumtionsnyttigheter. Du kan till exempel inte på basis av en renovering som bolaget beställt rikta krav direkt till renoveringsföretaget, eftersom det inte finns något avtalsförhållande mellan dig och företaget.

Om du har kommit överens direkt med entreprenören om tilläggs- eller ändringsarbeten som utförs i samband med bostadsaktiebolagets renovering och betalar dessa själv till entreprenören, är det till denna del fråga om ett avtal mellan konsumenten och näringsidkaren och du kan vid behov vända dig till konsumentrådgivningen i tvister.