Avbeställning

En vara kan avbeställas om den ännu inte har levererats. Avbeställning är emellertid ett avtalsbrott och därför kan säljaren ha rätt till skadestånd.

I avtalsvillkoren kan säljaren fastställa en ersättning som konsumenten måste betala om han eller hon avbeställer en vara innan den levereras eller avbryter en tjänst under avtalsperioden.

Ersättningen måste ändå vara skälig och i genomsnitt motsvara de faktiska kostnader som avbeställningen åsamkar säljaren. Bedömningen av en skälig ersättning påverkas bland annat av hur individuell den beställda varan är, hur långt tillverkningen av varan har framskridit, när avbeställningen sker samt hur stora säljarens faktiska kostnader och uteblivna försäljningsvinst är.