Bruksanvisningar

Säljaren ska tillhandahålla de bruks- och skötselanvisningar samt underhållsinstruktioner som behövs för att använda produkten. Anvisningarna ska vara lättillgängliga på både finska och svenska och de ska vara försedda med märkningar om säker användning. Om bruksanvisningen är bristfällig eller saknas helt har produkten ett fel som åligger säljaren och säljaren ansvarar för att korrigera detta. 

Produkten ska förses med de bruks- och skötselanvisningar samt underhållsinstruktioner som behövs vid normal användning av produkten. Säljaren ansvarar för att lämna bruksanvisningar i samband med att produkten överlåts. Fel föreligger om det inte ges anvisningar som behövs för installation, montering, användning, skötsel eller förvaring av varan.

Krav på bruksanvisningar

Bruksanvisningar ska vara lättillgängliga:

 • Konsumenten kan inte avvisas till importören eller tillverkaren och anskaffningen av bruksanvisningar får inte medföra extra kostnader.
 • Om bruksanvisningen endast finns i elektronisk form på en webbplats, ska säljaren innan köpet säkerställa att köparen har möjlighet att läsa bruksanvisningen. Om konsumenten inte har möjlighet att använda internet ska säljaren ge anvisningar i annan form, till exempel i pappersform.
 • Om instruktionerna är i elektronisk form i själva apparaten ska de vara tydliga och lätta att använda, och konsumenten ska få information om hur man hittar bruksanvisningarna.

Bruksanvisningarna ska finnas på finska och svenska:

 • Anvisningar på finska eller svenska får inte vara avgiftsbelagda.
 • Bruksanvisningarna ska också finnas på finska och svenska i en webbutik vars webbplats är finskspråkig och vars marknadsföring riktar sig till finländare.
 • Man kan inte undvika att ge anvisningar genom att i marknadsföringen informera om att produkten endast har anvisningar på engelska.
 • Engelskspråkiga anvisningar kan anses vara tillräckliga endast om det är fråga om en produkt som är avsedd för en mycket begränsad kundkrets och vars användning kräver särskild sakkunskap.
 • Undantag från språkkraven är anvisningar som kan ges med allmänt kända märkningar. Dessa är till exempel varningsmärkningar och tvättråd för kläder.

Bruksanvisningar ska innehålla följande märkningar om säker användning av produkten:

 • Anvisningarna ska innehålla den information som behövs för att avvärja eller förebygga fara i anslutning till varan eller tjänsten, såsom instruktioner och varningar.
 • Informationen ska ges på ett klart och tydligt sätt.

Bruksanvisningarna är bristfälliga eller saknas

Säljaren är skyldig att ge konsumenten de bruksanvisningar som användningen av produkten kräver. Om bruksanvisningen är bristfällig eller saknas helt har produkten ett fel som åligger säljaren och säljaren ansvarar för att korrigera detta.

Gör så här om bruksanvisningen är bristfällig eller saknas helt  

 • Gör en reklamation till produktens säljare om att bruksanvisningen saknas eller är bristfällig. Du kan använda reklamationstjänsten när du gör reklamationen.

 • Du kan kräva kompensation till exempel om säljaren inte kan leverera bruksanvisningar, det tar orimligt lång tid att leverera bruksanvisningarna eller om produkten går sönder på grund av att tillräckliga bruksanvisningar inte har tillhandahållits.

 • Konsumentrådgivningens telefonservice

  Normal servicetid måndag–onsdag kl 9–12, torsdag kl 12–15. Obs! Stängd 20.6.

  Obs! Avvikande öppettider i konsumentrådgivningen. Kontaktblanketten stängs för veckoslutet under sommaren på fredagar kl. 15 och öppnas igen på måndagen klo 9.