Presentkort

Ta reda på vilka användningsmöjligheter och begränsningar som finns när du köper ett presentkort. Du behöver inte acceptera ett presentkort som gottgörelse för ett fel.

Presentkort som gottgörelse

Om ett företag får ge ett presentkort som kompensation eller inte beror på om det är fråga om att korrigera ett fel eller om det gäller en felfri produkt:

  • Om produkten har ett fel som företaget bär ansvar för, behöver konsumenten inte acceptera ett presentkort som gottgörelse. Säljaren ska i första hand gottgöra felet genom att reparera eller byta ut produkten. Om detta inte är möjligt kan konsumenten kräva prisavdrag eller hävning av köpet.
  • Om det är fråga om en felfri produkt och affären inte har lovat att returrätt gäller för den, är det bra kundservice att ge ett presentkort i utbyte mot den returnerade produkten. Säljaren är alltså inte skyldig att ta emot produkten och återkalla köpet bara för att konsumenten har ångrat sig. Köp kan endast hävas utan särskilda skäl när det är fråga om distans- och hemförsäljning.

Presentkort ska användas enligt villkoren

Kontrollera om det finns begränsningar eller andra användarvillkor för presentkortet:

  • giltighetstid
  • i vilka butiker och för vilka produkter gäller kortet
    kan det användas vid rea
  • ska presentkortet användas helt och hållet på en gång eller kan det delas upp på flera köp
  • kan man få det oanvända beloppet i kontanter?

Om du ger ett presentkort som gåva ska du se till att även mottagaren är medveten om användarvillkoren.

Om begränsningarna i anslutning till användningen av ett presentkort inte har meddelats tydligt, kan konsumenten anta att det inte finns några särskilda begränsningar.

Det är också allmän praxis att man kan beställa en vara eller boka en tjänst under den tid ett presentkort är i kraft, eftersom konsumenten kan ha svårt att veta hur bokningsläget ser ut och hur tidigt en bokning borde göras.

Om giltighetstiden för ett presentkort håller på att löpa ut och du inte har kunnat använda det kan du förhandla om mer tid. Den som utfärdar ett presentkort är dock inte skyldig att bevilja tilläggstid om användningen av kortet har försenats av orsaker som beror på dig. Om däremot produkter eller tjänster som definieras i presentkortet endast har funnits i begränsad utsträckning, kan det finnas grunder att förlänga giltighetstiden.

En affär som gått i konkurs har rätt att vägra ta emot presentkort

En affär som gått i konkurs har rätt att vägra ta emot presentkort
När ett företag har försatts i konkurs har det inte längre rätt att förfoga över den egendom som tillhör konkursboet. Egendomen förvaltas av en boförvaltare som förordnats av domstolen. Enligt lagen har konkursboet rätt att vägra ta emot presentkort som har köpts före konkursen. Det är dock bra om den som innehar ett presentkort skriftligen meddelar boförvaltaren om sina fordringar så att de beaktas vid fördelningen av konkursboets medel.