Vem ansvarar för fel?

Säljaren ansvarar för de varor han eller hon säljer. Om det är fel på en produkt har köparen rätt att kräva gottgörelse av säljaren. Säljaren ska meddelas om felet inom skälig tid från det att det upptäcktes. Affären ansvarar alltid för att åtgärda fel och därför är det bra att i första hand meddela säljaren om felet. Även importören eller tillverkaren kan ansvara för ett fel.  

Säljarens, importörens eller tillverkarens ansvar för ett fel

Det företag som sålde varan är i första hand ansvarigt för att gottgöra felet. Säljaren kan inte ålägga konsumenten att avtala om reparation eller annan gottgörelse med importören och garantiservicen.

Även om säljaren i första hand är ansvarig för felet, kan konsumenten framföra sitt klagomål också till importören eller tillverkaren.

Det rekommenderas ändå att konsumenten först reder ut frågan med den andra avtalsparten, det vill säga säljaren. Om det finns behov att utreda saken med ett tidigare säljled, lönar det sig vanligen att framställa kraven till importören, som representerar tillverkaren.

Tillverkaren eller importören ansvarar inte för fel som har uppstått oberoende av dem efter att varan har överlämnats till återförsäljaren. Den som köper en begagnad vara får inte framställa krav till tillverkaren eller importören utom inom ramen för deras garanti.

Kreditgivarens och operatörens ansvar

Om du betalat med kreditkort, kan du alltid kräva gottgörelse också av kreditgivaren, förutom av säljaren. Du kan vända dig till din kreditgivare till exempel i en situation där ett företag inte levererar ett köp, ett köp har fakturerats fel eller en produkt har ett fel som säljaren ansvarar för och som företaget inte går med på att gottgöra. Kreditgivaren är inte skyldig att återbetala en större summa än den som har betalats till kreditbolaget.

Om du betalat med betalkortets debit-funktion, kan du i fråga om de betalda inköpen kräva gottgörelse av kortbolaget, om bolaget har förbundit sig till detta i sina kortvillkor eller i övrigt.

Om dina inköp har debiterats på fakturan för en anslutning, kan du alltid kräva gottgörelse också av din operatör, förutom av säljaren eller tjänsteleverantören. Du kan vända dig till din operatör till exempel i en situation där ett företag inte levererar ett köp, ett köp har fakturerats fel eller en produkt har ett fel som säljaren ansvarar för och som företaget inte går med på att gottgöra. Operatören är inte skyldig att returnera en större summa än den som har betalats till operatören.